5. Јавни позив Interreg EURO-Med

Програм транснационалне сарадње Interreg Euro-MED  објавио је Пети позив за достављање приједлога стратешких територијалних пројеката. Овим позивом обухваћене су двије теме: смањење и управљање отпадом, те несташица воде. Позив се односи на Програмске приоритете Паметнији и Зеленији Медитеран, као и на све четири програмске мисије: иновативна економија, очување природних ресурса, зелена подручја за живот и одрживи туризам.

Оквирни буџет  позива износи 35 милиона евра. У ту сврху тематски стратешки територијални пројекти могу комбиновати извођење студија, испитивање рјешења и преношење резултата.

Програм окупља партнере из 69 региона 14 земаља са сјеверне обале Медитерана са заједничким циљем: климатски неутрално и отпорно друштво за добробит својих грађана.

Партнери у конзорицијуму за аплицирање могу бити:

  • Јавне институције или јавна тијела основана у складу са јавниом законом (дефиниција из Директгиве ЕУ 2014/24)
  • Приватне инстиуције (правна лица која нису финансирана или конролисана од стране јавних тијела на државном, регионалном или локалном нивоу)
  • Међународне организације основане у складу са нациналним или законодавством чланице ЕУ

Водећи партнер је јавна институција (јавно тијело) из једне од 69 прихватљивих регија Медитерана. Приватне институције које се налазе у IPA земљама (као у случају БиХ), које припадају подручју сарадње, морају бити непрофитна приватна лица основана у складу са важећим правним оквиром/законом у одговарајућој IPA земљи и морају задовољити сљедеће услове: Не смију имати комерцијални или индустријски карактер или активности, и морају бити не-профитне.

, , | , ,
 
 
Назив пројекта:Пети позив Interreg EURO-Med
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузећа, Јавне установе и предузећа, Јединице локалне самоуправе НБО, виоско-школске установе и истраживачке организације
Подручје дјелатности:Привреда, Туризам, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Иновативна економија, очување природних ресурса, зелена подручја за живот и одрживи туризам
Суфинансирање:20%
Партнерство:Да, најмање 4 партнера
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:
Почетак пријаве:05.07.2024.
Крајњи рок за пријаву:26.09.2024.
Период имплементације:
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Поступак пријављивања одвија се у двије фазе. У првој фази заинтересовани корисници су дужни да доставе сажетак пројекта до 26.09. 2024. У другој фази подносиоци приједлога пројекта, који буду позитивно оцијењени, подносе пуну пријаву у периоду од 07.01.2025 до 28.02.2025.

Пријава на позив и слање апликационих докумената одвијају се преко ЈЕМС апликације – линк.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545