EmBRACE – Први позив за додјелу средстава микро и малим предузетницима

Фонд за мале пројекте EmBRACE је пилот пројект који пружа финанцијску подршку микро и малим предузетницима  у оквиру Programa Interreg VI-A IPA  Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора 2021. – 2027. те унапређује конкурентност микро и малих предузећа (МСП) у граничном подручју.

По први пут на овом програмском подручју, микро и малим предузетницима на располагању стоји укупно 8.725.324,36 еура из Европског фонда за регионални развој и IPA III, од чега је кроз први позив расположиво 3.000.000,00 еура.

Подршка малим и средњим предузећима за:

  • развој и прилагођавање пословних модела, производа, услуга и процеса, подстицање развоја локалних малих и средњих предузећа са јаким фокусом на увођење производних иновација или процеса;

  • развој пилот акција и нових пословних рјешења;

  • јачање прекограничне пословне сарадње малих и средњих предузећа.

Из пројекта EmBRACE, стопа суфинансирања по директно финансираном крајњем примаоцу износи до 85% укупних прихватљивих трошкова и може се тражити као грант. Остатак ће бити покривен као сопствени допринос крајњих прималаца. Сваки крајњи прималац треба да обезбједи најмање 15% укупних прихватљивих трошкова као сопствени допринос. Сопствена средства могу се састојати од било које врсте финансијских средстава (нпр. новац на банковном рачуну, банкарски зајам, други донатори) са изузетком грантова који се траже од Европске уније или из националних извора суфинансирања.

 

 

, , , , | ,
 
 
Назив пројекта:Пројекат EmBRACE
Донатор:
Прихватљиви апликанти:Предузећа, Јавне установе и предузећа
Подручје дјелатности:Привреда, Туризам, Образовање, Саобраћај, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Финансијска подршка ће се одобравати за развој и прилагођавање пословних модела, производа, услуга и процеса, подстицање развоја локалних микро и малих предузећа, са снажним нагласком на увођење иновација производа или процеса, развој пилот акција и нових пословних рјешења, уз истовремено унапрјеђење њихове прекограничне пословне сарадње.
Суфинансирање:Најмање 15% од укупне вриједности пројекта.
Партнерство:Од 2 до 4 партнера (један мора бити из Хрватске)
Минимални износ гранта:17.000 евра
Максимални износ гранта:200.000 евра
Почетак пријаве:18.06.2024.
Крајњи рок за пријаву:17.09.2024.
Период имплементације:6-12 мјесеци.
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

У складу са регулативом ЕУ микро и мала предузећа обухватају:

  • Микро предузећа (<= 10 запослених и годишњи промет ≤ 2 милиона евра, или биланс стања ≤ 2 милиона евра);
  • Мала предузећа (10-49 запослених и годишњи промет >2 милиона ЕУР ≤ 10 милиона ЕУР или биланс стања > 2 милиона ЕУР – ≤ ЕУР 10 милиона).

Сарадња партнера из све три земље чланице програмског подручја бодоват ће се с додатних 5 бодова.

Коначни примаоци који се пријављују морају бити регистровани или морају имати подружницу која дјелује у програмском подручју Програма сарадње Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора и мора пословати у програмском подручју најмање годину дана прије датума подношења Пријаве за Мали пројекти.

Детаљније информације о условима аплицирања налазе се у Водичу:  Guidelines for MSEs as Final Recipients (GfA).

Пријаве за учешће у пројекту можете предати путем онлине платформе пројекта на линку https://cbchb.eu/application/

Мали и средњи пројекат заједнички припремају мала и средња предузећа. Потребан језик за приједлог малог и средњег пројекта је енглески. Подношење приједлога малог пројекта треба да изврши било који од укључених крајњих прималаца путем ове онлајн платформе пројекта EmBRACE тако што ћепослати : MS формат и потписана и скенирана ПДФ верзија; Буџетирање малог пројекта у MS Excel формату и сву потребну допунску документацију.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545