Stalni javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske raspisuje Stalni javni konkurs za 2022. godinu, čiji je predmet dodjela sredstava Fonda radi ulaganja u realizaciju programa projekata iz sljedećih oblasti:

 • Zaštita životne sredine,
 • Energetska efikasnost  i
 • Obnovljivi izvori energije.

Sredstva Fonda se dodjeljuju korisnicima sredstava radi sufinansiranja programa i projekata na osnovu člana 24. stav 5. Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 117/11, 63/14 i 90/60), za pojedinačne Projekte do iznosa manjeg od 5.000,00 KM.

Sredstva Fonda će se isplaćivati za opravdane troškove ulaganja nastale nakon dana potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava (o sufinansiranju projekta) putem ovog javnog konkursa.

Podnosioci prijava mogu dobiti sredstva Fond samo ako:

 • Imaju sjedište/prebivalište u Republici Srpskoj,
 • Ulažu vlastita sredstva u programe i projekte u oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosi i obnovljivih izvora energije,
 • Prihvate uslove zajedničkog učešća u sufinansiranju programa i projekata za koje se odobravaju sredstva Fonda propisane opštim aktima Fonda,
 • Podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu sa aktima Fonda,
 • Sklope ugovor sa Fondom o zajedničkom ulaganju u programe i projekte za koje se odobravaju sredstva Fonda i
 • Ispunjavaju i druge uslove utvrđene ovim javnim konkursom i opštim aktima Fonda;

Potencijalni korisnici sredstava ovog javnog konkursa dužni su da:

 • Popune prijavni obrazac–Zahtjev za sufinansiranje,
 • Dostave Rješenje o registraciji kod nadležnog suda/organa (ovjerena fotokopija),
 • Dostave Izjavu o nekorišćenim sredstvima budžetskih i drugih izvora finansiranja, (uredno popunjen, ovjeren pečatom i potpisom o strane odgovornog lica),
 • Dostave Izjavu o finansijskom učešću na projektu, najmanje od 30% za jedinice lokalne samouprave, opštine i gradove, privredna društva, javne ustanove,
  preduzetnike, odnosno 20% za udruženje građana, fondacije, druge neprofitne organizacije, u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, kojima će korisnik ili drugi zainteresovani subjekt učestvovati u sufinansiranju realizacije dijela projekta kojim se aplicira na ovaj javni konkurs (uredno popunjen, ovjeren pečatom i potpisan od strane odgovornog lica);

, , , , , , , , | , , ,
 
 
Naziv projekta:Stalni javni konkurs za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, za 2022. godinu
Donator:Vlada Republike Srpske
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Jedinice lokalne samouprave
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Turizam, Zanatstvo, Obrazovanje, Ribolov, Saobraćaj, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Zaštita životne sredine i povećanje energetske efikasnosti
Sufinansiranje:Obavezno
Partnerstvo:Ne
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:5.000 KM
Početak prijave:01.01.2022.
Krajnji rok za prijavu:31.12.2022.
Period implementacije:
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Prijave se podnose obavezno u elektronskoj i štampanoj verziji, lično ili putem pošte na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

Kralja Alfonsa XIII, broj 21

78 000 Banja Luka

Nepotpune prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmet ovog javnog konkursa, neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/231–340 ili e-poštom na info@ekofondrs.org, te u sjedištu Fonda.

Komisija za ocjenu zahtjeva za sufinansiranje projekata, koju imenuje direktor Fonda vrši ocjenu pristiglih prijava u skladu sa Pravilnikom o načinu i kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i mjerilima za ocjenjivanje prijedloga za dodjeljivanje sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/14 i 65/18).

Osnovni kriterijumi za izbor projekata čiju će realizaciju Fond sufinansirati su:

 • Pripremljenost programa i projekata, odnosno spremnost za početak aktivnosti,
 • Stepen povoljnog uticaja na životnu sredinu i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte,
 • Kvalitet ponuđenog tehničko–tehnološkog rješenja,
 • Ugroženost životne sredine,
 • Finansijska sposobnost, kao i tehnička i kadrovska sposobnost korisnika sredstava,
 • Vidljivost i mjerljivost rezultata projekta.

Fond će sa nosiocem odabranog projekta sačiniti poseban ugovor o pravima i obavezama, a kojim će se utvrditi:

 • Iznos odobrenih sredstava,
 • Uslovi i način korišćenja odobrenih sredstava,
 • Vremenski rok za realizaciju Projekta,
 • Način praćenja i kontrole namjenskog trošenja odobrenih sredstava i
 • Ostala prava i obaveze

 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545