Јавни позив за подстицаје у пољопривредној производњи у 2022. години

У складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2022.годину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске/ Агенција за аграрна плаћања Републике Српске расписује јавни позив за подношење пријава за додјелу новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2022. години.

| ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за подношење пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у 2022. години
Донатор:Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске / Агенција за аграрна плаћања Републике Српске
Прихватљиви апликанти:Пољопривредна газдинства, Задруге
Подручје дјелатности:Пољопривреда
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Капиталне инвестиције у пољопривредну механизацију, сточарску производњу, биљну производњу, за прераду пољопривредних производа, те капиталне инвестиције у адаптацију, изградњу и опремање рибогојилишта
Суфинансирање:
Партнерство:
Минимални износ гранта:15% укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције
Максимални износ гранта:50% укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције
Почетак пријаве:21.02.2022.
Крајњи рок за пријаву:20.03.2022.
Период имплементације:
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Право на подстицајна средства, у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2022. годину, не могу остварити корисници подстицаја:

  1. који имају пасиван статус
  2. који у моменту подношења пријаве на јавни позив нису у Регистру пољопривредних газдинстава извршили редовно годишње ажурирање података
  3. породична пољопривредна газдинства чији носилац није пријавио Пореској управи обавезу доприноса за 2021. годину у складу са прописима о доприносима,
  4. који у захтјеву за подстицајна средства дају неистините податке и
  5. пољопривредне задруге са негативним задружним ревизорским ивјештајем и које нису поступиле по мјерама и препорукама задружног ревизора утврђеним у ревизорском извјештају.

Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2022.годину објављен је у Службеном гласнику Републике Српске и може се преузети на овом линку: Правилник

Узимајући у обзир наведено, подсјећамо пољопривреднике на на обавезу ажурирања података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава за развој пољопривреде и села у Републици Српској што је један од услова за остваривање права на кориштење новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села. Носиоци породичних пољопривредних газдинстава обавезни су Пореској управи Републике Српске пријавити обавезу доприноса за 2021. годину у складу са прописима о доприносима, те измирити обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2021. годину у складу са прописима о противградној заштити. Пољопривредна газдинства уписана у Регистар газдинстава сваке године, од 1. јануара до 15. маја, обавезно пријављују надлежној организационој јединици АПИФ-а податке о начину коришћења регистрованог земљишног посједа, тј. податке о засијаним, односно засађеним пољопривредним културама на регистрованом пољопривредном земљишту и врстама и тренутном бројном стању сточног фонда.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545