Ажуриран Јавни позив за примарну пољопривредну производњу

EU4AGRI oбавијештава све заинтересоване да је 02. фебруара 2024. године ажуриран Јавни позив за примарну пољопривредну производњу.

Измјене се односе на сљедеће елементе:

  • Прихватљиви подносиоци пријава (ко може поднијети пријаву) се мијења из:

Подносилац пријаве који са Пројектом има већ један активни уговор који се односи на мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа мора у потпуности реализовати инвестицију из активног уговора (нпр. добити одобрење на Извјештај о инвестицији), те у потпуности испунити све њиме прописане обавезе, укључујући и оне по основу запошљавања, у складу са динамиком наведеном у пројектном приједлогу.

у:

Подносилац пријаве који са ЕU4АGRI и/или ЕU4АGRY-Recovery има активни уговор мора у потпуности реализовати инвестицију из активног уговора (нпр. добити одобрење на Извјештај о инвестицији), те у потпуности испунити све њиме прописане обавезе, укључујући и оне по основу запошљавања, у складу са динамиком наведеном у пројектном приједлогу до објаве прелиминарне листе по овом јавном позиву.

  • Укупна расположива средства” се мијења из:

Укупна расположива средства за подршку инвестицијама у примарној производњи износе 2 милиона КМ. Уколико се по овом позиву заприми већи број квалитетних пријава које превазилазе расположива средства, Пројекат задржава право да повећа износ расположивих средства. Пројекат задржава право да не додијели сва расположива средства у случају да квалитета пројектних приједлога не испуни очекивања и дефинисане критерије.

у:

Укупна расположива средства за подршку инвестицијама у примарној производњи износе 2 милиона КМ. Уколико се по овом позиву заприми већи број квалитетних пријава које превазилазе расположива средства, Пројекат задржава право да повећа износ расположивих средства. Пројекат задржава право да не додијели сва расположива средства.

  • Прихватљиве инвестиције и трошкови” се мијења из:

Трошкови прихватљивих консултантских услуга не могу износити више од 4% износа финансијске подршке. Све услуге које су побројане као услуге или консултантске услуге улазе у овај проценат.

у:

Трошкови прихватљивих консултантских услуга не могу износити више од 4% износа финансијске подршке. Све услуге које су побројане као услуге или консултантске услуге улазе у овај проценат. Испоручилац консултантских услуга не може бити лице стално запослено код подносиоца пријаве, нити лице (физично и/или правно) са којим подносилац пријаве има уговоре о пружању редовних или повремених услуга.

  • Оцјена пројектног приједлога у дијелу корака 2: Бодовање поднесеног пројектног приједлога на основу квалитативних критерија у табели: ОЦЈЕНА ПРИЈАВА НА ОСНОВУ КВАЛИТАТИВНИХ КРИТЕРИЈА се мијења у тачки 11 из:

Изјава Подносиоца пријаве о броју радних мјеста која ће бити креирана

у:

Изјава Подносиоца пријаве о броју радних мјеста која ће бити креирана ²³

Фуснота 23: Подносиоци пријаве, који намјеравају креирати нова радна мјеста кроз предложену инвестицију, ће бити у обавези да доставе Листу осигураних лица за обвезника или пореско увјерење о запосленим након објаве прелиминарне листе, а до дана објаве финалне листе. Број запослених по достављеној пријави мора да одговара броју запослених на Листи осигураних лица односно пореском увјерењу о запосленим. Достављање наведеног документа је предуслов да би подносилац пријаве био предложен за финалну листу.

Информације о ажурирању Јавног позива могу се наћи на овом линку.

Комплетан јавни позив са пратећом документацијом доступан је путем: Smjernice 2024 JP Primarna poljoprivredna proizvodnja (ažurirano 02.02.2024.)

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545