Обукa у области контролинга на подручју Републике Српске

Развојна агенција Републике Српске објавила је Јавни позив за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске са циљем да полазници стекну основна знања из предметне области која ће практично примјенити у свом раду и у раду предузећа. Услови за пријаву су завршен факултет друштвеног смјера, познавање процеса у предузећу, познавање финансија и планирања пословања на годишњем нивоу, пожељно предзнање из консултантског или тренерског посла, попуњена Изјава о пристанку предузећа у којем ће се практично проводити стечена знања те попуњен Упитник о анализи потреба за пословном функцијом контролинга у предузећу. Обуке се одржавају у Добоју од септембра до децембра мјесеца 2023. године. Трошкове обуке сноси Агенција док ће трошкове смјештаја, превоза и материјала потребних за обуку сносити полазници истих. Пријаву са пратећом документацијом (попуњена пријава, биографија на српском језику, доказ о завршеном факултету, овјерена копија дипломе, потврда или други докази о завршеном консултантском/тренерском послу, валидан доказ о пристанку предузећа да ће бити партнер у увођењу контролинга и упитник о анализи потреба за пословном функцијом контролига у предузећу) потребно је доставити најкасније до 10.07.2023. године путем електронске пошт, скенирану у PDF формату, на имејл адресу een@rars-msp.org, са назнаком Пријава на Јавни позив за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске.

Детаљније информасије о обуци те условима аплицирања на исту можете пронаћи овдје.

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545