Позив за достављање захтјева за додјелу бесповратних средстава квалификованим и регистрованим микро, малим и средњим предузећима у БиХ

USAID DI пројекат, који је започео у октобру 2022. године, подстиче ангажман дијаспоре у контексту социо-економског развоја и катализира улагања дијаспоре и пренос знања како би се подстакао економски и друштвени развој БиХ. Овај петогодишњи пројекат вриједан 15,7 милиона долара имплементира Financial Markets International, Inc.

USAID-ov пројект Diaspora Invest ће – кроз финансијску и техничку подршку – БиХ помоћи да:

 • Побољша могућности локалних влада да укључе дијаспору у локални економски развој кроз јавно-приватни дијалог на високом нивоу
 • Стимулира и подржи пренос знања и прилив улагачког капитала у локалне компаније
 • Прошири директна улагања на дијаспору с великим потенцијалом и/или стартуп компаније, заједничке потхвате и микро, мала и средња предузећа повезана с дијаспором (МСП)
 • Побољша приступ постојећим и новим финансијским инструментима како би омогућили прилив приватног капитала у МСП-ове повезане с дијаспором

Позив за достављање захтјева (РФА) за дођелу бесповратних средстава намијењен је за подршку квалификованих и регистрованих микро, малих и средњих предузећа (МСП) у Босни и Херцеговини (БиХ). Сврха овог Позива за достављање захтјева (РФА) је да подржи Пројекат у остваривању програмских циљева, нарочито да потакне и прошири директне инвестиције и потенцијал дијаспоре путем МСП-а, широм земље, и/или подржи стартапе и/или заједничка улагања.

, , |
 
 
Назив пројекта:Позив за достављање захтјева за додјелу бесповратних средстава намијењен је за подршку квалификованих и регистрованих микро, малих и средњих предузећа (МСП) у БиХ
Донатор:Америчка агенција за међународни развој (USAID)
Прихватљиви апликанти:Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда, Туризам, IT
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Креирању нових радних мјеста, повећању директних инвестиција дијаспоре, успостављању и јачању партнерстава малих и средњих предузећа у БиХ с дијаспором, преносу знања из дијаспоре, истраживању нових тржишта, менторствима, пословном умрежавању и јачању веза између науке, технологије и привреде, те кориштењу осталих финансијских и нефинансијских доприноса економском развоју БиХ
Суфинансирање:Може износити најмање 50% укупних средстава
Партнерство:
Минимални износ гранта:15.000 КМ
Максимални износ гранта:70.000 КМ
Почетак пријаве:22.09.2023.
Крајњи рок за пријаву:31.10.2023.
Период имплементације:Максимално 18 мјесеци
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Фонд за бесповратна средства отворен је за микро, мала и средња предузећа (МСП) основана у Босни и Херцеговини. МСП дефинисана су бројем запослених и укупним прометом или укупном билансом, према чему: (а) микро предузећа имају мање од 10 запосленика и мање или укупно 2 милиона еура промета или укупне билансе, (б) мала предузећа имају између 10 и 49 запосленика и мање или укупно 10 милиона еура промета или укупне билансе, и (в) средња предузећа имају између 50 и 249 запосленика и 50 милиона еура промета или укупне билансе.

Законски представник предузећа која још нису завршила поступак оснивања могу учествовати у Позиву, под условом да регистрацију окончају прије завршног круга одабира. Захтјеви за додјелу бесповратних средстава морају специфицирати резултате активности и објаснити како и у ком степену се од њих очекује да генеришу опипљиве циљеве пословања.

Унутар секције о очекиваним резултатима додјеле бесповратних средстава потребно је јасно навести:

 • креирање нових радних мјеста
 • инвестиције дијаспоре
 • стимулисање раста предузећа, видљиво кроз пораст у продаји промету и извозу
 • увођење нових производа и услуга на БиХ и извозна тржишта или проширење постојећег пословања.

Предност при оцјењивању ће се дати приједлозима који :

 • подстичу иновације и продуктивност,
 • обезбјеђују квалитетна радна мјеста за све грађане, укључујући жене, младе и особе с инвалидитетом,  промовирају отворену,извозно оријентирану економију,
 • подржавају развој мање развијених региона,
 • омогућавају дигиталну трансформацију привреде и
 • подржавају транзицију ка чистој економији, економији обновљивих ресурса и ниским емисијама угљика.

За додатне информације или појашњења, подноситељи захтјева могу погледати Водич за подносиоце захтјева, доступан на http://www.grant.diasporainvest.ba/


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545