Шести позив за подношење приједлога пројеката Фонда за западни Балкан

Фонд за западни Балкан (WBF) објавио је шести позив за достављање приједлога пројеката, највећи у овој години – који обезбјеђује грантове у износу до 15.000 евра.

Према шестом позиву, подносиоци пријава морају формирати пројектна партнерства. Пројектно партнерство ће се састојати од главног подносиоца пријаве и најмање два пројектна партнера, а партнерске стране морају да потичу из најмање три различите WBF уговорне стране (Фонд за западни Балкан је међународна организација која се налази у Тирани, и основана је од стране Албаније, Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Сјеверне Македоније и Косова*).  Главни циљ Фонда за западни Балкан је јачање сарадње између својих чланица, добросусjедских односа и регионалне кохезије, кao и допринос интеграцији WBF у Eвропску унију, затим промовисање сарадње и заједничких вриједности између организација цивилног друштва, локалних власти, грађана и других регионалних заинтересованих страна.

Партнери се могу пронаћи путем партнерске платформе на Facebook-у: WBF Partnership Platform.

Да би се квалификовао за грант, водећи апликант мора

 1. бити правно лице,
 2. бити основан у једној или више страна уговорница WBF-а, и
 3. бити непрофитан (могу и општине) и

Бити одређени тип организације из једне од сљедећих категорија:

 • Организација цивилног друштва
 • Локални или регионални јавни субјекат, или удружење локалних или регионалних јавних субјеката
 • Пословна удружења као што су: удружење предузећа, удружења пољопривреде, коморе, туристичка удружења и слично
 • Образовна институција као што је универзитет/факултет, школа, институт, библиотека, истраживачки центар, академија наука/музике/умјетности, и слично
 • Медијска удружења као што су: организације које раде са медијима, новинарством и слободом говора
 • Институције културе или спорта, као што су музеји, умјетничке галерије, позориштаудружења установа културе, спортска друштва и слично

Наведена листа није коначна – могу се сматрати подобним и друге врсте институција, ако испуњавају три набројана критеријума.

Смјернице за позив доступне су овдје.

, , | , , , ,
 
 
Назив пројекта:Шести позив за подношење приједлога пројеката Фонда за западни Балкан
Донатор:Фонд за западни Балкан - Western Balkans Fund (WBF)
Прихватљиви апликанти:Пољопривредна газдинства, Задруге, Јавне установе и предузећа, Јединице локалне самоуправе
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Туризам, Занатство, Образовање, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Јачање сарадње између својих чланица, добросусjедских односа и регионалне кохезије, кao и доприноси интеграцији WBF у Eвропску унију
Суфинансирање:Минимално 20%
Партнерство:Пројектно партнерство ће се састојати од главног подносиоца пријаве и најмање два пројектна партнера
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:15.000 evra
Почетак пријаве:22.11.2023.
Крајњи рок за пријаву:27.12.2023.
Период имплементације:Почетно планирано трајање пројекта не може бити краће од 3 месеца, нити дуже од 10 месеци од момента потписивања уговора
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Потенцијални апликанти не могу учествовати у позивима за подношење приједлога пројеката нити им се додијеле грантови ако су у било којој од ситуација у којима се суочавају са правним или финансијским компликацијама, као што су:

 • Они су у стечају или чије послове води суд, склопили су аранжман са повјериоцима, обуставили су пословне активности.
 • Не испуњавају своје обавезе у вези са уплатом доприноса за социјално осигурање и/или плаћање свих пореза у складу са законским одредбама на основу којих су основани
 • Они или особе које имају овлаштења заступања, одлучивања или контроле над њима биле су предмет пресуде која има снагу рес јудицата за превару, корупцију, умијешаност у кривично дјело организације, прања новца или било које друге незаконите активности.
 • Директно су повезани са комерцијалном добити.
 • Они су директно укључени у политичку кампању.
 • Служе искључиво у вјерске сврхе.

Преосталих 20% буџета се састоји од других финансијских доприноса као што су доприноси подносиоца захтjева, партнера или других донатора или нефинансијски доприноси, као што су неновчани доприноси.

Све пријаве се подносе online, преко Система за управљање грантовима. Овдје можете да се региструјете и пријавите.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545