Шта су грантови?

Грантови су бесповратна подршка која се додјељује лицу или организацији ради спровођења унапријед дефинисаних активности и достизања ширих друштвено-економских и развојних циљева. Сви међусобни односи, права и обавезе поводом коришћења бесповратних – грант средстава уређују се споразумом или уговором између корисника и даваоца гранта. Најчешће обухватају додјелу финасијских средства, опреме и робе, пружање консултантских и сродних услуга, као и различите видове пореских и других олакшица.

Scroll to top