Ажуриран Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

EU4AGRI oбавјештава све заинтересоване да је 11. јануара 2023. године ажуриран Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.

Корекције се односе на сљедеће:

  • Урађена је техничка корекција у документима 1б и 1д који су саставни дио пријавног пакета а односи се на омогућавање уноса негативних бројева у табеле које се односе на ефекте инвестиције.

У Смјерницама за подносиоце пријаве направљене су сљедеће корекције:

  • У тачки 2.8.3. Садржај понуде детаљно је појашњено ко може бити добављач производа/услуга, тако да у измјењеним смјерницама сада стоји:

Добављач мора бити правно лице чија је преовлађујућа дјелатност производња, заступништво или дистрибуција предмета понуде, изузев у случају пружања консултантских услуга гдје добављач/пружалац услуге може бити и физичко лице. У овом случају добављач доставља понуду са елементима који су примјењљиви и свој  CV (curriculum vitae) из кога је видљиво релевантно искуство.

Тачка 3.4. – Додатне информације

Измјењен је линк путем кога се могу постављати питања, тако да је канал за постављање питања путем online платформе путем које се и подноси пријава, односно путем линка https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/54 

Додатна питања у вези овог позива могу се поставити у временском периоду од 24.11.2022. до 23.01.2023. године.

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545