Ажуриран Јавни позив за примарну пољопривредну производњу

EU4AGRI oбавијештава све заинтересоване да је 17. октобра 2023. године ажуриран Јавни позив за примарну пољопривредну производњу.

Измјене се односе на Садржај у Смјерницама за пријаву: https://eu4agri.ba/wp-content/uploads/2023/10/Smjernice-za-podnosioce-prijava-izmjene-17.10.2023.docx , које су ажуриране 17.10.2023.:

  • Измјене су извршене на страни 29 у секцији 4. БОДОВАЊЕ И ОДАБИР КОРИСНИКА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА, Тачка 4.1. Оцјена сложеног пословног плана пројектног приједлога;
  • Корак 2: Оцјена базне године и бодовање поднесеног приједлога на основу квалитативних критерија.

Бодовање пријава на основу квалитативних критерија, у табели “ТАБЕЛА: ОЦЈЕНА ПРИЈАВА НА ОСНОВУ КВАЛИТАТИВНИХ КРИТЕРИЈА”, урађено је на начин да је додат критериј “Подносиоцу пријаве су кроз раније јавне позиве од стране EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery и EU4BusinessRecovery одобрени пројекти за финансијску подршку”, са максималним бројем од 50 бодова. Максималан број бодова приликом оцјене квалитативних критерија је са ранијих 300 повећан на 350 бодова, а да би пријава могла бити даље разматрана потребно је да иста освоји минимално 100, умјесто ранијих 80 бодова.

Комплетан јавни позив са пратећом документацијом доступан је путем  https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju-2/

Пријаве се могу поднијети до 20. новембра 2023. године до 15:00 сати.

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545