Ažuriran Javni poziv za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

EU4AGRI obaviještava sve zainteresovane da je 17. oktobra 2023. godine ažuriran Javni poziv za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Izmjene se odnose na Sadržaj u Smjernicama za prijavu: https://eu4agri.ba/wp-content/uploads/2023/10/Smjernice-za-podnosioce-prijava-izmjene-17.10.2023.docx , koje su ažurirane 17.10.2023.:

  • Izmjene su izvršene na strani 29 u sekciji 4. BODOVANJE I ODABIR KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA, Tačka 4.1. Ocjena složenog poslovnog plana projektnog prijedloga;
  • Korak 2: Ocjena bazne godine i bodovanje podnesenog prijedloga na osnovu kvalitativnih kriterija.

Bodovanje prijava na osnovu kvalitativnih kriterija, u tabeli “TABELA: OCJENA PRIJAVA NA OSNOVU KVALITATIVNIH KRITERIJA”, urađeno je na način da je dodat kriterij “Podnosiocu prijave su kroz ranije javne pozive od strane EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery odobreni projekti za finansijsku podršku”, sa maksimalnim brojem od 50 bodova. Maksimalan broj bodova prilikom ocjene kvalitativnih kriterija je sa ranijih 300 povećan na 350 bodova, a da bi prijava mogla biti dalje razmatrana potrebno je da ista osvoji minimalno 100, umjesto ranijih 80 bodova.

Kompletan javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem  https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju-2/

Prijave se mogu podnijeti do 20. novembra 2023. godine do 15:00 sati.

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545