Откупна станица Заборак у општини Чајниче

Како би се искористили постојећи природни ресурси те обезбиједили приходи становништву  и осигурао њихов останак у руралним подручјима,  Општина Чајниче одлучила је да у својој  мјесној заједници Заборак реконструише постојећи објекат и исти га стави у функцију локалне пољопривредне производње. Имајући у виду да се идеја концептуално уклапала у финансијску подршку коју обезбјеђује Финансијски механизам  аплицирано је на Јавне позиве јединицама локалне самоуправе које објављује ИРБРС. На овај начин подршка је обезбјеђена за два пројекта и то  „Откупна станица Заборак“ и  „Добра произвођачка пракса у откупној станици Заборак у општини Чајниче“.

Првим од њих извршена је адаптација постојеће зграде у мултифункционални објекат откупне станице те набављена расхлaдна комора односно тунел за брзо замрзавањ.  Другим пројектом извршена је набавка  остале недостајуће економске инфраструктуре потребне за конкурентније функционисање откупне станице (гајбица, рам палета, раздјелног стола, виљушкара и сл.) те намјенског софтвера за откуп пољопривредних производа. Софтвер је, уз рам палете и гајбице са кодом, омогућио примјену принципа добре произвођачке праксе односно изградњу повјерења заснованом на сигурном управљању производима те идентификацији одговорности сваког од учесника у производном ланцу. Наиме, откупљене сировине се смјештају у гајбице са кодом које се затим путем раздјелног стола сортирају у збирна паковања. Затим се помоћу софтвера креира наљепницу збирног паковања која носи ознаку произвођача те датума и мјеста брања. Наведено омогућава да се у било којем моменту може идентификоват производ сваког од коопераната те, по потреби, извршити њихова провјера у погледу класе, чистоће као и садржаја недозвољених и штетних материја. Ово је наричито важно односно неопходно у данашњим условима све захтјевнијег конзумног тржишта, како домаћег тако и извозног.

Наведени пројекти омогућили су становништву на овом простору да прооизводњу воћа, поврћа, шумских плодова, љековитог и ароматичног биља те других органских производа пласирају на тржиште по конкурентнијим условима. Такође, остварена је значајна помоћ одрживом повратку јер је, како је цијењено, воћарство најчешћа повратничка дјелатност која је путем наведених пројеката добила услове за повећање обима производње и прихода.

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545