Јавни позив самозапошљавање и запошљавање – Општина Теслић

Општина Теслић расписује јавни позив циљним групама за подношење захтијева по програму кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања за 2022.годину.

Општи циљ програма је:

  • подстицање цјелокупног развоја општине Теслић,
  • унапређење пословног амбијента,
  • развој економске активности и предузетништва,
  • а самим тим и животног стандарда грађана општине Теслић.

 

, | , ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив циљним групама за подношење захтјева по Програму кориштења подстицајних средстава у функцији самозапошљавања и запошљавања за 2022. годину
Донатор:Општина Теслић
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Пољопривредна газдинства
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Финансирање самозапошљавања и финансирање новог запошљавања код послодаваца (мала и средња предузећа – МСП и предузетници )
Суфинансирање:
Партнерство:
Минимални износ гранта:4.000 КМ по кориснику
Максимални износ гранта:5.000 КМ по кориснику
Почетак пријаве:16.05.2022.
Крајњи рок за пријаву:15.06.2022.
Период имплементације:12 мјесеци од потписивања уговора
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

БУЏЕТ ПРОГРАМА

Износ средстава намијењен за подстицаје предвиђен Буџетом износи 250.000,00 КМ.

Програм садржи двије мјере подстицаја:

  • Финансирање самозапошљавања – регистровање предузетничких дјелатности у укупном износу од 130.000,00 КМ.
  • Финансирање новог запошљавања код послодаваца у укупном износу од 120.000,00 КМ.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА СУ:

  • Предузетници који су своју дјелатност регистровали од 15.06.2021. године до објаве јавног позива;
  • Пословни субјекти који су у стални радни однос примили нове раднике у периоду од 15.06.2021. године до објаве јавног позива.

50% подстицајних средстава исплаћује се у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора, а преосталих 50% подстицајних средстава до краја 2022. године, односно након извршене контроле утрошка претходно додијељених средстава.

Обавезе корисника ће бити прецизно дефинисане уговором у трајању од најмање 12 (дванаест) мјесеци од дана потписивања уговора о додијели подстицајних средстава.

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545