Jавни позив за развој малих и средњих предузећа-Града Бијељина

Додјела новчаних средстава за подстицање улагања у развој привреде, планираних у Буџету Града Бијељина за 2022. годину.

Укупни износ средстава по овом јавном позиву износи 100.000 КМ.

Додјела подстицајних средства извршит ће се у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа и Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

, , , , | ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за развој постојећих малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина
Донатор:Буџет Град Бијељина
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Занатство, Риболов, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Повећање запослености, набавкa основних средстава која се односе на увођење нове или значајно побољшање постијеће технологије; машина, опреме и алата, набавкa информатичке опреме, пословног софтвера
Суфинансирање:Није дефинисано
Партнерство:Није дефинисано
Минимални износ гранта:Није дефинисано
Максимални износ гранта:10.000 КМ
Почетак пријаве:21.04.2022.
Крајњи рок за пријаву:20.05.2022.
Период имплементације:Дефинише се накнадно уговором
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Право на подстицај имају привредна друштва која обављају дјелатности из области производње и услуга и испуњавају следеће услове:

  1. Да су регистровани за обављање дјелатности најмање двије године прије објављивања јавног позива,
  2. Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
  3. Да је лице за које се тражи подстицај било на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Бијељина, прије објаве јавног позива,
  4. Да над њима није покренут или отворен стечај односно ликвидациони поступак,
  5. Да имају најмање једног (1) запосленог радника,
  6. Да је кандидовани пројекат израђен у складу са Правилником и овим јавним позивом и да је вриједност набавке минимално 1.000,00 конвертибилних марака,
  7. Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (комуналне таксе и накнаде),
  8. Да нису добијали подстицајна средстава од Агенције у предходној години и
  9. Да испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом и Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545