Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске је дана 10.08.2022. године расписало Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа (МСП).

Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за МСП за дигиталну трансформацију, техничке иновације, очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције.

За подстицаје за дигиталну трансформацију, техничке иновације и очување старих и умјетничких заната и домаће радиности планирана су средства у износу од 820.000 КМ, док су за подстицаје за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције, планирана средства у износу од 187.000 КМ.

Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту МСП.

, , | , , ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа
Донатор:Буџет Републике Српске
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Задруге, Јавне установе
Подручје дјелатности:Привреда, Занатство, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту МСП.
Суфинансирање:20%-50% од укупне вриједности оправданих улагања, зависно од намјене јавног позива.
Партнерство:Министарство привреде и предузетништва Републике Српске
Минимални износ гранта:3.000 КМ
Максимални износ гранта:60.000 КМ
Почетак пријаве:10.08.2022.
Крајњи рок за пријаву:25.08.2022.
Период имплементације:Није наведено.
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Пројекти дигиталне трансформације морају бити нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 10.000 КМ до 30.000 КМ.

Пројекти који за предмет имају техничку иновацију морају бити завршени пројекти, а суфинансирају се са 50% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 3.000 КМ до 60.000 КМ.

Пројекти за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности морају бити нови пројекти, а суфинасирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

Пројекти за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби морају бити нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 7.000 КМ до 30.000 КМ.

Пројекти за организовање сајма, односно конференције могу бити завршени и нови пројекти, а суфинансирају се са 50% од вриједности оправданих улагања за завршене пројекте и 80% од вриједности оправданих улагања за нове пројекте, при чему вриједност оправданих улагања може бити у распону од 7.000 КМ до 30.000 КМ.

Jавни позив објављен је дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Министарства привреде и предузетништва и остаје отворен 15 данa од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“, односно до 25.08.2022. године.

Oбавезни документи: захтјев за додјелу подстицаја, изјава o примљеној државној помоћи и спецификације реализованих и нереализованих пројектних активности могу се преузети са интернет странице Министарства привреде и предузетништва.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545