Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Пројекат ЕU4AGRI објавио је нови Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, вриједан 2 милиона КМ.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа.

Кроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пољопривредна газдинства која доприносе стабилизацији/јачању производне конкурентности и повећању нивоа продуктивности примарне пољопривредне производње кроз модернизацију и увођење нових технологија и иновација, унапређењу квалитета производа, хигијене и сигурности хране, промовисање добрих пословних пракси и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите околиша, заштите радника и сигурности хране, те доприносе ублажавању посљедица насталих услијед пандемије COVID-19.

 

| , , ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Пољопривредна газдинства, Задруге
Подручје дјелатности:Пољопривреда
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Модернизација и увођење нових технологија и иновација
Суфинансирање:30% укупног износа прихватљивих трошкова
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:20.000 КМ (без ПДВ-а)
Максимални износ гранта:200.000 КМ (без ПДВ-а)
Почетак пријаве:05.10.2023.
Крајњи рок за пријаву:20.11.2023.
Период имплементације:6 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

За подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу прихватљиви су сви пројекти који се односе искључиво на пољопривредне секторе као што су:

 • производња млијека,
 • меса,
 • узгој житарица и уљарица,
 • узгој воћа, укључујући виноградарство и маслине,
 • узгој поврћа,
 • производња садног материјала (саднице воћа, пресаднице поврћа и сјеменски кромпир),
 • производња јаја,
 • узгој рибе,
 • узгој зачинског биља, љекобиља, и гљива,
 • као и производња меда.

Апликанти морају испуњаватати и сљедеће услове:

 • имати годишњи приход мањи од 10 милиона КМ у 2022. години и мање од 15 милиона КМ укључујући и повезана лица,
 • да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава/регистар пчелара/регистар произвођача садног материјала најкасније 30.06.2021. и да
 • у власничкој структури немају удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив. Подносиоци могу да поднесу пријаве искључиво самостално, што значи да пријаве више подносилаца у оквиру једног приједлога или пословног плана неће бити узете у обзир. Подносиоци пријава су одговорни за реализацију пројектног приједлога/пословног плана укључујући и финансијске обавезе.

Пријава се подноси ИСКЉУЧИВО путем онлине платформе http://javnipoziv.undp.ba. Инструкције за кориштење онлине платформе могу се пронаћи на истом линку.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545