Позив за додјелу грантова за унапређење енергетске ефикасности у МСП

UNDP у БиХ је расписао јавни позив за додјелу бесповратних средстава малим и средњим предузећима у БиХ, за спровођење мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије – а који се спроводи у оквиру пројекта GED.

Пројекат GED (Зелени економски развој) доприноси успостављању одрживог система управљања енергијом/енергетског менаџмента на свим нивоима власти у БиХ, са циљем смањења емисија штетних гасова, унапређења енергијске ефикасности јавних објеката и система јавне расвјете, те реинвестирања остварених финансијских уштеда. Пројекат обухвата и активности везане за обновљиве изворе енергије.

GED пројекат је развио студију о кориштењу нових трошковно оптималних технологија у малим и средњим предузећима у БиХ која има за циљ осигурати документ који ће пружити довољно поуздане информације и улазне податке потребне за стварање дугорочних политика и финансијских механизама за пружање финансијске подршке МСП – за побољшање енергијске ефикасности њихових пословних процеса и активности. Студија даје препоруке за доношење мјера и политика, као и унапређење законске легислативе како на државном тако и осталим нивоима власти. Наредни корак је пружање подршке развоју у виду финансијске помоћи МСП.

Сврха проведбе овог јавног позива је пружање подршке за најмање 14 МСП кроз искориштавање потенцијала енергијске ефикасности и технологија обновљивих извора енергије, за 7 МСП за провођење детаљних енергијских аудита и 2 МСП за увођење система управљања енергијом.

, , , , , | , ,
 
 
Назив пројекта:Позив за додјелу грантова за унапређење енергетске ефикасности у МСП
Донатор:Финансира Влада Шведске, а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP)
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Пољопривредна газдинства
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Образовање, Риболов, Саобраћај, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Спровођење мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије
Суфинансирање:од 30 до 90%
Партнерство:Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, Федерално министарство околиша и туризма, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Фонд за заштиту околиша ФБиХ, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС, кантонална министарства, општине и други партнери.
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:од 10.000 КМ до 40.000 КМ
Почетак пријаве:
Крајњи рок за пријаву:23.10.2023.
Период имплементације:2024.
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Пројекат GED ће за суфинансирање одабрати прихватљиве мјере за подршку у износима:

  1. Обновљиви извори енергије, индустријска/процесна енергетска ефикасност, енергетска ефикасност објекта, ће се субвенционисати износом до 10 % од укупне инвестиције кроз субвенционисање камате кредита или до максимално 40.000 KМ – најмање 14 малих и средњих предузећа;
  2. Подршка увођењу система управљања енергијом EN ISO 50001/EN 16001, ће се субвенционисати износом до 70% од износа укупних трошкова увођења система управљања енергијом – најмање 2 мала и средња предузећа;
  3. Израда енергијског аудита ће се субвенционисати у цијелости до максималног износа од 10.000 KМ – за 7 малих и средњих предузећа.

Пријаве се могу поднијети до 23. октобра 2023. године до 17:00 сати.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545