Јавни позив за распоред средстава из текућег гранта за HORIZON EUROPA 2023.

Министарство цивилних послова БиХ је објавило Јавни позив за распоред средстава из текућег гранта програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда HORIZON EUROPA за 2023. годину

Средства за текући грант “Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда HORIZON EUROPA” у износу од 444.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине за 2023. годину, на позицији: „Текући трансфери и грантови”.

Право на подношење пројеката, на основу објављеног Конкурса, имају:

  • регистроване научно-истраживачке организације (високошколске установе, институти, академије наука и умјетности, иновациони центри, технолошки паркови),
  • непрофитне организације, односно
  • друга физичка и правна лица које су укључене у истраживачки рад или ширење и употребу научно-истраживачких резултата кроз аплицирање и учешће у програмима HORIZON EUROPA, COST и EUREKA.

За учешће у акцијама у оквиру програма COST могу да аплицирају физичка лица, с тим да неопходне документе овјере у матичној институцији. Субјекти који имају право да аплицирају могу бити подржани за један пројект у оквиру сваког од три програма Европске уније: HORIZON EUROPA, COST и EUREKA.

Иначе, Босна и Херцеговина је придружена земља ЕУ Оквирног програма за истраживање и иновације HORIZON EUROPA. Статус придружене земље отвара нашој академској заједници и компанијама европске фондове за истраживање и иновације вриједне 95,5 милијарди евра за раздобље 2021.-2027. година.

, , | ,
 
 
Назив пројекта:HORIZON EUROPA 2023.: Отворене пријаве за физичка и правна лица
Донатор:Министарство цивилних оослова Босне и Херцеговине
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Јавне установе и предузећа
Подручје дјелатности:Привреда, Образовање, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Додијела средстава за суфинансирање пројеката, који доприносе развоју науке и иновација у Босни и Херцеговини, те доприносе имплементацији стратешких докумената и међународних обавеза у подручју науке у Босни и Херцеговини
Суфинансирање:
Партнерство:
Минимални износ гранта:5.000 КМ
Максимални износ гранта:40.000 КМ
Почетак пријаве:23.08.2023.
Крајњи рок за пријаву:12.09.2023.
Период имплементације:Не може бити дуже од 12 мјесеци од дана потписивања уговора.
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Субјекти који имају право да аплицирају морају бити регистровани најмање 12 мјесеци до дана расписивања конкурса.

Ако подносилац пројекта до дана расписивања Конкурса за 2023. годину није извршио све своје обавезе из раније закључених уговора са Министарством за 2018., 2020. и 2022.годину, његов захтјев за распоред средстава на основу Конкурса за 2023. годину неће се разматрати у наредне 3 године. Изузеће се односи и на овлаштену особу која је закључила уговор са Министарством, те се неће разматрати захтјев другог правног субјекта који аплицира за средства на основу објављеног Конкурса, уколико је та особа овлаштена особа.

На распоред средстава немају право субјекти чији пројекти својим садржајем на било који начин вријеђају вјерске, културне или етничке осјећаје припадника било којег народа у Босни и Херцеговини. На распоред средстава немају право извршна и законодавна тијела власти у Босни и Херцеговини.

Трошкови репрезентације који се односе на храну и пиће не могу бити већи од 5% од укупно одобреног износа средстава за подржани пројект; док трошкови такси услуга и мобилних телефона нису прихватљиви. Трошкови горива су прихватљиви искључиво ако су изравно везани уз имплементацију пројектних активности.

Савјет министара Босне и Херцеговине својом Одлуком распоређује средства за суфинансирање пројеката кроз:

а) подршку припреми пројеката за отворене текуће позиве у оквиру програма HORIZON EUROPA и реализацију одобрених пројеката у оквиру програма HORIZON EUROPA

б) подршку за учешће у акцијама у оквиру програма COST;

ц) подршку за припрему и реализацију пројеката у оквиру програма EUREKA;

д) подршку пројектима који доприносе већем степену успјешности учешћа Босне и Херцеговине у програму HORIZON EUROPA;

е) подршку пројектима који имају за циљ организацију обука у циљу јачања капацитета

Документација за пријаву на Позив доставља се у затвореној коверти Министарству цивилних поослова БиХ за Јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта “Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда HORIZON EUROPA” за 2023. годину

Министарство цивилних послова

Босне и Херцеговине,

Трг БиХ 1,

71000 Сарајево.

Конкурс је отворен 21 дан од дана посљедње објаве.

Сву потребну документацију и апликативне обрасце који су потребни како би аплицирали на овај позив, као и све додатне информације можете сазнати и преузети путем линка јавног позива  http://www.mcp.gov.ba/publication/read/javni-konkurs-za-raspored-sredstava-iz-tekuceg-granta-programi-za-pripremu-projekata-i-potencijalni?pageId=99 .

 

 

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545