Јавни позив за учешће у програму техничке подршке за побољшање вјештина, пословних модела и рјешења заснованих на принципима циркуларне економије у оквиру SDG4BiH

У оквиру пројекта СДГ2 БиХ, који финансира Шведска, објављен је Јавни позив за учешће у програму техничке подршке за побољшање вјештина, пословних модела и рјешења заснованих на принципима циркуларне економије. 

Циљеви пројекта:

  • Повећање капацитета и знања малих и средњих предузећа о циркуларној и зеленој транзицији у њиховом сектору пословања;
  • Оптимизација коришћења секундарних сировина у ланцима вриједности и допринос смањењу отпада;
  • Имплементација принципа одрживости и побољшања ресурсне ефикасности;
  • Креирање специфичних Планова Циркуларне Трансформације за убрзање зелене и циркуларне транзиције одабраних компанија;

Прихватљиви подносиоци пријава:

  • Мала и средња предузећа (више од 10 а мање од 250 запослених) која су регистрована у Републици Српској/БиХ и запошљавају раднике унутар Републике Српске/БиХ;
  • Предузећа која послују у области текстилне, грађевинске, пластичне, амбалажне, дрвопрерађивачке и металне индустрије;
  • Предузећа која у власничкој структури немају удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала

Прихватљиви сектори за подршку су: производња текстила, одјеће, коже и сродних производа, прерада дрва и производа од дрва и плута; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња папира и производа од папира, производња производа од гуме и пластичних маса, производња намјештаја, производња готових металних производа, осим оружја и муниције, остала прерађивачка индустрија, градња грађевина високоградње и нискоградње, специјализоване грађевинске дјелатности.

|
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за учешће у програму техничке подршке за побољшање вјештина, пословних модела и рјешења заснованих на принципима циркуларне економије у оквиру SDG4BiH
Донатор: Краљевина Шведска
Прихватљиви апликанти:Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда
Врста подршке:Техничка подршка
Намјена подршке:Побољшање вјештина, пословних модела и рјешења заснованих на принципима циркуларне економије
Суфинансирање:
Партнерство:
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:
Почетак пријаве:02.04.2024.
Крајњи рок за пријаву:23.04.2024.
Период имплементације:
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив. Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално. Пријаве више подносилаца у оквиру једног приједлога неће бити узете у обзир.

Подносиоци пријава требају испуњавати све услове дефинисане овим смјерницама, односно приједлог пројекта, у форми концепта пројекта, треба да буде припремљен у складу са захтјевима и карактеристикама датим у смјерницама и пријавном пакету, укључујући и образац пројектног приједлога, и друге одговарајуће прилоге.

Пријава се подноси путем онлине платформе https://javnipoziv.undo.ba.

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545