Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije u okviru SDG4BiH

U okviru projekta SDG2 BiH, koji finansira Švedska, objavljen je Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije. 

Ciljevi projekta:

  • Povećanje kapaciteta i znanja malih i srednjih preduzeća o cirkularnoj i zelenoj tranziciji u njihovom sektoru poslovanja;
  • Optimizacija korišćenja sekundarnih sirovina u lancima vrijednosti i doprinos smanjenju otpada;
  • Implementacija principa održivosti i poboljšanja resursne efikasnosti;
  • Kreiranje specifičnih Planova Cirkularne Transformacije za ubrzanje zelene i cirkularne tranzicije odabranih kompanija;

Prihvatljivi podnosioci prijava:

  • Mala i srednja preduzeća (više od 10 a manje od 250 zaposlenih) koja su registrovana u Republici Srpskoj/BiH i zapošljavaju radnike unutar Republike Srpske/BiH;
  • Preduzeća koja posluju u oblasti tekstilne, građevinske, plastične, ambalažne, drvoprerađivačke i metalne industrije;
  • Preduzeća koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala

Prihvatljivi sektori za podršku su: proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, prerada drva i proizvoda od drva i pluta; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, proizvodnja papira i proizvoda od papira, proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnja namještaja, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim oružja i municije, ostala prerađivačka industrija, gradnja građevina visokogradnje i niskogradnje, specijalizovane građevinske djelatnosti.

|
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije u okviru SDG4BiH
Donator: Kraljevina Švedska
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća
Područje djelatnosti:Privreda
Vrsta podrške:Tehnička podrška
Namjena podrške:Poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije
Sufinansiranje:
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:
Početak prijave:02.04.2024.
Krajnji rok za prijavu:23.04.2024.
Period implementacije:
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv. Podnosioci prijava mogu da podnesu prijave za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno. Prijave više podnosilaca u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir.

Podnosioci prijava trebaju ispunjavati sve uslove definisane ovim smjernicama, odnosno prijedlog projekta, u formi koncepta projekta, treba da bude pripremljen u skladu sa zahtjevima i karakteristikama datim u smjernicama i prijavnom paketu, uključujući i obrazac projektnog prijedloga, i druge odgovarajuće priloge.

Prijava se podnosi putem online platforme https://javnipoziv.undo.ba.

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545