Јавни позив за увођење иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредо-прехрамбени сектор

Пројекат ЕU4AGRI објавио је нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор, вриједан 1.3 милиона КМ.

Пријава се подноси искључиво у партнерству које сачињавају два члана из сљедећих категорија:

  • категорија 1: микро, мала и средња предузећа из ИТ сектора, која су регистрована за обављање дјелатности 62.0 (Рачунарско програмирање, савјетовање и дјелатности у вези с њима) и/или 63.01 (Обрада података, услуге хостинга и дјелатности у вези с њима; интернетски портал) по стандардној класификацији дјелатности;
  • категорија 2: микро, мала и средња предузећа из пољопривредно-прехрамбеног сектора, а што могу бити самостални предузетници, задруге, предузећа, или микро, мала и средња предузећа (задруге, предузећа) која економски и интересно окупљају пољопривредне произвођаче или становништво руралних подручја, пружајући им организациону и савјетодавну подршку.

Партнерство се мора састојати од два члана, при чему чланови партнерства морају бити из различитих категорија.

Подносилац пријаве може бити из било које од двије категорије.

Улога партнера из категорије 1 је да својим капацитетима развија иновативна софтверска рјешења, „Internet of things“ рјешења или рјешења која укључују коришћење вјештачке интелигенције, а која ће бити имплементирана у производним/услужним капацитетима партнерске организације из категорије 2. Партнерска организација из категорије 2 даје на располагање своје капацитете за имплементацију иновативног софтверског рјешења и задржава право кориштења тог рјешења након завршетка пројекта.

, , | , ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Задруге
Подручје дјелатности:Пољопривреда, IT Прехрамбена индустрија
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора кроз увођење иновација и информационо-комуникацијских технологија
Суфинансирање:Минимално 30% укупног износа прихватљивих трошкова
Партнерство:Обавезно
Минимални износ гранта:50.000 КМ
Максимални износ гранта:200.000 КМ
Почетак пријаве:15.05.2023.
Крајњи рок за пријаву:14.07.2023.
Период имплементације:8 мјесеци
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Сви чланови партнерства морају испуњавати и сљедеће опште критерије прихватљивости:
• регистрација пословања на подручју БиХ прије 30.06.2021.;
• позитивно пословање у 2022. години;
• немају доспјелих, а неизмирених обавеза по основу пореза (директни и индиректни порези) и других давања, укључујући и оне према запосленима, пореза на добит и осталих доспјелих, а неизмирених обавеза;
• нису у поступку предстечајне погодбе или ликвидације;
• власник или одговорно лице подносиоца није осуђиван за казнено дјело везано за своје пословање на темељу правоснажне пресуде;
• власник и/или одговорно лице подносиоца пријаве не обнаша јавну функцију;
• прихватају обавезу да искуство о ефектима инвестиције која је предмет приједлога пројекта подијеле са другим заинтересованим оператерима из пољопривредно-прехрамбеног сектора;
• у власничкој структури немају удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала.

Додатно, чланови партнерства из категорије 2 морају:
• бити уписани у регистар пољопривредних газдинстава/ регистар клијената/ регистар пчелара/ регистар произвођача садног материјала најкасније до 30.06.2021. године.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање (новчано) у износу од минимално 30 % укупног износа прихватљивих трошкова који се односе на набавку опреме и услуга. Дио буџета пројекта који се односи на развој софтверског или ИТ рјешења у потпуности сноси ЕU4AGRI пројекат.

Пријаве за пројекте који се реализирају на територији јединица локалне самоуправе (ЈЛС) које спадају у неразвијене у РС или група IV у ФБиХ или изразито неразвијене у РС или група V у ФБиХ добиће предност и биће додатно бодоване.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава javnipoziv.undp.ba  који је обезбиједио ЕU4AGRI пројекат.

Достављање пријава у било којем другом формату (е-mail, пошта, fax и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Детаљније о самом јавном позиву погледати у Смјерницама за подносиоце пријава.

Додатна питања у вези овог позива  могу се доставити путем формулара за питања на званичној интернет страници пројекта https://javnipoziv.undp.ba/ у временском периоду од 15.05.2023. до 15.06.2023. године.  На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545