Javni poziv za uvođenje inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredo-prehrambeni sektor

Projekat EU4AGRI objavio je novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor, vrijedan 1.3 miliona KM.

Prijava se podnosi isključivo u partnerstvu koje sačinjavaju dva člana iz sljedećih kategorija:

  • kategorija 1: mikro, mala i srednja preduzeća iz IT sektora, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti 62.0 (Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima) i/ili 63.01 (Obrada podataka, usluge hostinga i djelatnosti u vezi s njima; internetski portal) po standardnoj klasifikaciji djelatnosti;
  • kategorija 2: mikro, mala i srednja preduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, a što mogu biti samostalni preduzetnici, zadruge, preduzeća, ili mikro, mala i srednja preduzeća (zadruge, preduzeća) koja ekonomski i interesno okupljaju poljoprivredne proizvođače ili stanovništvo ruralnih područja, pružajući im organizacionu i savjetodavnu podršku.

Partnerstvo se mora sastojati od dva člana, pri čemu članovi partnerstva moraju biti iz različitih kategorija.

Podnosilac prijave može biti iz bilo koje od dvije kategorije.

Uloga partnera iz kategorije 1 je da svojim kapacitetima razvija inovativna softverska rješenja, „Internet of things“ rješenja ili rješenja koja uključuju korišćenje vještačke inteligencije, a koja će biti implementirana u proizvodnim/uslužnim kapacitetima partnerske organizacije iz kategorije 2. Partnerska organizacija iz kategorije 2 daje na raspolaganje svoje kapacitete za implementaciju inovativnog softverskog rješenja i zadržava pravo korištenja tog rješenja nakon završetka projekta.

, , | , ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor
Donator:Evropska unija
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Zadruge
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, IT Prehrambena industrija
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora kroz uvođenje inovacija i informaciono-komunikacijskih tehnologija
Sufinansiranje:Minimalno 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova
Partnerstvo:Obavezno
Minimalni iznos granta:50.000 KM
Maksimalni iznos granta:200.000 KM
Početak prijave:15.05.2023.
Krajnji rok za prijavu:14.07.2023.
Period implementacije:8 mjeseci
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Svi članovi partnerstva moraju ispunjavati i sljedeće opšte kriterije prihvatljivosti:
• registracija poslovanja na području BiH prije 30.06.2021.;
• pozitivno poslovanje u 2022. godini;
• nemaju dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu poreza (direktni i indirektni porezi) i drugih davanja, uključujući i one prema zaposlenima, poreza na dobit i ostalih dospjelih, a neizmirenih obaveza;
• nisu u postupku predstečajne pogodbe ili likvidacije;
• vlasnik ili odgovorno lice podnosioca nije osuđivan za kazneno djelo vezano za svoje poslovanje na temelju pravosnažne presude;
• vlasnik i/ili odgovorno lice podnosioca prijave ne obnaša javnu funkciju;
• prihvataju obavezu da iskustvo o efektima investicije koja je predmet prijedloga projekta podijele sa drugim zainteresovanim operaterima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora;
• u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala.

Dodatno, članovi partnerstva iz kategorije 2 moraju:
• biti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava/ registar klijenata/ registar pčelara/ registar proizvođača sadnog materijala najkasnije do 30.06.2021. godine.

Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje (novčano) u iznosu od minimalno 30 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku opreme i usluga. Dio budžeta projekta koji se odnosi na razvoj softverskog ili IT rješenja u potpunosti snosi EU4AGRI projekat.

Prijave za projekte koji se realiziraju na teritoriji jedinica lokalne samouprave (JLS) koje spadaju u nerazvijene u RS ili grupa IV u FBiH ili izrazito nerazvijene u RS ili grupa V u FBiH dobiće prednost i biće dodatno bodovane.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava javnipoziv.undp.ba  koji je obezbijedio EU4AGRI projekat.

Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.

Detaljnije o samom javnom pozivu pogledati u Smjernicama za podnosioce prijava.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva  mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na zvaničnoj internet stranici projekta https://javnipoziv.undp.ba/ u vremenskom periodu od 15.05.2023. do 15.06.2023. godine.  Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545