Подршка инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима

У оквиру пројекта ЕU4АGRI, који финансира Европска унија, објављен је Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.

Позив је вриједан 6,5 милиона КМ и путем њега ће Европска унија подржати мала пољопривредна газдинства како би покренули нове економске или социјалне активности којима ће диверзификовати своје изворе прихода или допринијети унапређењу квалитета живота у руралним подручјима.

Корисници финансијске подршке у склопу овог јавног позива су пољопривредна газдинства, регистровани привредни субјекти, удружења грађана, приватне установе или предузећа а кроз пријаву коју подносе јединице локалне самоуправе (општине и градови).

Наведени потенцијални корисници финансијске подршке своје приједлоге за финансирање подносиће директно јединици локалне самоуправе у форми концепт пројектних приједлога, док ће јединица локалне самоуправе објединити све пристигле концепт пројектне приједлоге и доставити их у једној пријави према  ЕU4АGRI пројекту, путем online система за подношење пријава, https://javnipoziv.undp.ba/.

, , , , , , , , |
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузећа, Пољопривредна газдинства Удржења грађана
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Туризам, Занатство, Образовање, Риболов, Саобраћај, IT
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Uнапређењe квалитета живота у руралним подручјима.
Суфинансирање:минимално 25% од укупног износа прихватљивих трошкова
Партнерство:Да
Минимални износ гранта:100.000,00 КМ (без ПДВ)
Максимални износ гранта:400.000,00 (без ПДВ)
Почетак пријаве:27.09.2022.
Крајњи рок за пријаву:21.11.2022.
Период имплементације:6 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Јавни позив састоји се од два одвојена лота:
• ЛОТ 1 – Диверзификација економских активности на газдинствима (подршка пољопривредним произвођачима за увођење нових извора прихода на газдинствима) и
• ЛОТ 2 – Диверзификација економских/социјалних активности у руралним подручјима (подршка унапређењу квалитета живота и креирање социјалног и пословног окружења које доприноси развоју руралних подручја).

Директни корисник се може предложити у оквиру само једног лота, није прихватљиво да се исти корисник предложи у оба лота. Директни корисник који налази у пројектном приједлогу једне ЈЛС се не може појавити у пројектном приједлогу друге ЈЛС.

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545