Подршка инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

Пројекат EU4AGRI објављује нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа. 

Укупна расположива средства за подршку инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа износе до 2.000.000 КМ.

На јавни позив се могу пријавити предузетници, задруге и предузећа, микро, мала и средња предузећа која запошљавају мање од 250 радника, те сви пројекти који се искључиво односе на производњу производа за људску прехрану, а у склопу сектора: прераде воћа, прераде гљива, љекобиља, зачинског биља, винарства и прераде маслина, прераде поврћа, прераде млијека, прераде меда, прераде меса, прераде јаја, прераде и конзервирање риба, прераде житарица, те производња готове хране и јела.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив.

Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално.

Пријаве више подносилаца у оквиру једног приједлога неће бити узете у обзир.

Јавни позив са информацијама о критеријима, начину попуњавања и достави пријаве доступне су овдје.

, | , ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Задруге
Подручје дјелатности:Привреда Прехрамбена индустрија
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Модернизaција пољопривредно-прехрамбеног сектора и развој руралнe економије
Суфинансирање:30% укупних прихватљивих трошкова
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:30.000 КМ (без ПДВ-а)
Максимални износ гранта:300.000 КМ (без ПДВ-а)
Почетак пријаве:09.05.2023.
Крајњи рок за пријаву:28.07.2023.
Период имплементације:8 мјесеци
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Подносиоци пријаве који су у претходном периоду користили финансијску подршку кроз мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа (односи се на мјеру финанcирану од стране ЕU4AGRI/ЕU4AGRI-Recovery) се сматрају неприхватљивим подносиоцима.

Подносилац пријаве који са пројектом ЕU4AGRI има активан уговор који се односи на мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу мора у потпуности реализовати инвестицију из активног уговора (нпр. добити одобрење на Извјештај о инвестицији), те у потпуности испунити све њиме прописане обавезе, укључујући и оне по основу запошљавања, као и остварити повећање прихода у складу са динамиком наведеном у пословном плану да би био прихватљив корисник финансијске подршке у склопу овог јавног позива.

Оно што је значајна разлика у односу на претходно објављени Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, јесте:

  • Рок за достављање дозволе за градњу (уколико је релевантно) је помјерен и везан је уз први захтјев за плаћање према кориснику (у случају да се одобри финансијска подршка).
  • Потврде о непостојању пореских дуговања, те потврда о непостојању блокираних рачуна су замјењене, са Изјавом подносиоца (у моменту подношења пријаве). Потврде надлежних институција се достављају накнадно, приликом потписивања Уговора о финансијској подршци.
  • Пословни план се оцјењује на основу финансијских и нефинансијских индикатора, те у оцјени финансијских индикатора се користе директни (ефекти инвестиције на сектор у коме се реализује) и индиректни (ефекти инвестиције на остале прихватљиве секторе у којима подносилац послује) ефекти инвестиције.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио ЕU4AGRI пројекат.

Достављање пријава у било којем другом формату (е-mail, пошта, fax и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на интернет страници пројекта  https://javnipoziv.undp.ba/ у временском периоду од 27.04.2023. до 12.06.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545