Подршка инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

Пројекти EU4AGRI и EU4AGRI-Recovery објављују нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, вриједан  5 милиона КМ.

Овај јавни позив као и  Смјернице за потенцијалне подносиоце пријава  искључиво се односе на мјеру подршке у прерађивачке капацитете пољопривредно-прехрамбене индустрије кроз увођење иновација и развој нових и/или унапређење постојећих производа, маркетиншких алата, те осигурање континуитета пословања и сигурног и здравог радног окружења.

Позив се састоји од два ЛОТ-а, и то:
• ЛОТ 1 – пријаве са износом тражене финансијске подршке која је једнака или мања од 80.000 КМ и
• ЛОТ 2 – пријаве са износом тражене финансијске подршке већим од 80.001 КМ а мањим од 300.000 КМ

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити:
• предузетници,
• задруге и
• микро, мала и средња предузећа која запошљавају мање од 250 радника

За подршку инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг прехрамбених производа прихватљиви су сви пројекти који се искључиво односе на производњу производа за људску прехрану а у склопу сљедећих сектора:
• прерада воћа;
• прерада гљива, љекобиља (чаја), зачинског биља ;
• винарство и прерада маслина;
• прерада поврћа;
• прерада млијека;
• прерада меса;
• прерада јаја;
• прерада и конзервирање риба;
• прерада меда ;
• прерада житарица (млинских производа, производња макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од брашна, те производња пива) и уљарица;
• производња готове хране и јела.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву и то искључиво самостално.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио ЕU4AGRI пројекат, а додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на интернет страници пројекта  у временском периоду од 15.01.2023 до 28.02.2023. године.

, | , ,
 
 
Назив пројекта: Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Задруге
Подручје дјелатности:Пољопривреда Прехрамбена индустрија
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора и побољшаље руралне економије кроз повећавање конкурентност пољопривредне производње, послова и услуга, ублажавање негативне економске ефекте пандемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбена предузећа и оператере руралног туризма, те осигурање континуитета њиховог пословања.
Суфинансирање:30% укупних прихватљивих трошкова
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:30.000,00 КМ (без ПДВ-а)
Максимални износ гранта:300.000,00 КМ (без ПДВ-а)
Почетак пријаве:15.01.2023.
Крајњи рок за пријаву:06.03.2023.
Период имплементације:6 мјесеци за пријаве у склопу ЛОТ-1 и 12 мјесеци за пријаве у склопу ЛОТ-2
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Пријаве за пројекте који се односе на инвестиције у прерађивачке капацитете који се налазе на територији јединица локалне самоуправе (ЈЛС) које спадају у неразвијене у РС или група IV у ФБиХ или изразито неразвијене у РС или група V у ФБиХ добиће предност,  те ће бити додатно бодоване код одабира корисника бесповратних средстава.

Оно што је значајна разлика у односу на претходно објављени Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, јесте:

  • Рок за достављање дозволе за градњу (уколико је релевантно) је помјерен и везан је уз први захтјев за плаћање према кориснику (у случају да се одобри финанцијска подршка).
  • Потврде о непостојању пореских дуговања, те потврда о непостојању блокираних рачуна су замјењене, са Изјавом подносиоца (у моменту подношења пријаве).
  • Потврде надлежних институција се достављају накнадно, приликом потписивања Уговора о финанцијској подршци.
  • Пословни план се оцјењује на основу финанцијских и нефинанцијских индикатора, те у оцјени финанцијских индикатора се користе директни (ефекти инвестиције на сектор у коме се реализује) и индиректни (ефекти инвестиције на остале прихватљиве секторе у којима подносилац послује), ефекти инвестиција. 

 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545