Трећи отворени јавни позив SMART4ALL за експерименте преноса технологије на више домена

SMART4ALL пројекат финансиран од стране EU HORIZON 2020 изграђује капацитете међу заинтересованим странама у Европској Унији путем развоја одрживих, прекограничних експеримената за трансфер знања и технологије између академске заједнице и индустрије. Циљне области су ниско-енергетско рачунарство, сајбер-физички системи и интернет ствари. Као дио своје стратегије пројекат ће развити и одржавати активну мрежу дигитално-иновационих хубова на цијелом простору централне, јужне и источне Европе подржавајући академску заједницу, МСП и незнатно веће компаније (како је дефинисано Препоруком ЕУ 2003/361) да закораче у дигиталну еру.

The SMART4ALL је конзорцијум који води Универзитет Пелопонез (Грчка) и састоји се од 25 партнера из централне, јужне и источне Европе.

SMART4ALL ће дизајнирати и имплементрати три типа Pathfinder апликационих експеримената (Pathfinder Application Experiments – PAEs):

1) Експерименти преноса знања (Knowledge Transfer Experiments) садрже новији тип експеримената са стажирањем који дозвољавају мање пројекте, или мање зреле идеје које треба представити, тестирати и тако потенцијално наћи плодно тло за раст и откривање потенцијала производа.

2) Фокусирани експерименти трансфера технологије (Focused Technology Transfer Experiments), који су фокусирани на једно недовољно заступљено подручје које ће пружити могућност да се формира синергија, убрза производно орјентисан пројекат и понуди водич према успјешној комерцијализацији.

3) Експерименти преноса технологије на више домена (Cross-domain Technology Transfer Experiments – CTTEs), који се фокусирају на комплексније мултидисциплинарне трансфере и продукцију нових ниско-енергетских компујтерских технологија и технологија интернет ствари према тржиштима.

SMART4ALL је фокусиран на ниско-енергетске компјутерске технологије које се примјењују у четири вертикалне области са европским лидерством и стратешком важношћу: дигитализовани транспорт, дигитализовани околиш, дигитализована пољопривреда и остала дигитализација.

За овај CTTE Позив један академски/индустријски провајдер технологије (универзитети и академске институције или МСП и незнатно веће компаније) врши трансфер нове технологије за једног индустријско-технолошког примаоца (МСП и незнатно веће компаније) као партнера који усваја техннологију у раној фази и онда једног индустријско-производног партнера (МСП и незнатно веће компаније) који шири вриједносни ланац. Партнери требају аплицирати заједно као конзорицијум путем једниствене апликационе форме.

, , | ,
 
 
Назив пројекта:SMART4ALL - Експерименти преноса технологије на више домена
Донатор:EU HORIZON 2020
Прихватљиви апликанти:Предузећа, Јавне установе и предузећа
Подручје дјелатности:Привреда, Образовање, IT
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Подршка мултидисциплинарним трансферима и продукција нових ниско-енергетских компујтерских технологија и технологија интернет ствари према тржиштима
Суфинансирање:Није потребно за непрофитне субјекте. За профитне субјекте је потребно у висини од најмање 30% укупних трошкова пројекта.
Партнерство:Најмање 2 партнера
Минимални износ гранта:Није наведено
Максимални износ гранта:60.000 евра (по једном партнеру)
Почетак пријаве:21.10.2022.
Крајњи рок за пријаву:17.01.2023.
Период имплементације:9 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

SMART4ALL ће изабраним CTTE експериментима такође понудити:

  • Техничку подршку, укључујући технички коучинг, заштиту интелектуалне својине и отворени приступ кроз технолошко менторство за сваки експеримент
  • Пословну подршку, укључујући развој бизнис плана и идентификацију јавних и приватних финансијских извора путем специјализованог пословног ментора за сваки експеримент
  • Видљивост, изабрани CTTE експерименти ће бити позвани да се придруже SMART4ALL тржишту и да учествују на главним догађајима на ЕУ нивоу.

Изабрани CTTE експерименти ће добити до 80.000 евра као укупну суму по једном CTTE конзорцијуму. Сваки индивидуални ентитет/партнер унутар једног CTTE конзорцијума не може добити више од 60.000 евра.

У овом трећем CTTE јавном позиву биће изабрано до 4 CTTE експеримента. Укупна расположива финансијска подршка за све CTTE експерименте је до 320.000 евра (процјена). Финансијска подршка ће бити дозначена водећем партнеру, који ће онда средства дистрибуисати члановима конзорцијума у складу са алокацијом ресурса предвиђеном у пројектном приједлогу.

За сва додатна питања у вези Позива могуће је обратити се на  https://helpdesk.smart4all-project.eu/


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545