Прекогранична сарадња БиХ – Црна Гора

Европска комисија усвојила је Одлуку о финансирању Програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора за период од 2021 до 2027. године. Општи циљ Програма је одрживи развој у прекограничном подручју између БиХ и Црне Горе кроз промоцију проведби заједничких акција које се темеље на учинковитом кориштењу компаративних предности програмског подручја.

Програм ће се имплементирати у директном систему управљања у којем улогу уговорног тијела има Дирекција Европске уније у БиХ, док улогу оперативних структура имају Дирекција за европске интеграције у БиХ и Канцеларија за европске интеграције у Црној Гори.

Укупно расположива средства износе 9,7 милиона евра од којих 8,4 милиона евра обезбјеђује ЕУ а остатак средстава представља национално кофинансирање Пројекта.

Тематски приоритети су:

  1. Промоција запошљавања, радне мобилности и социјалне и културне инклузије преко граница,
  2. Заштита околиша, промоција смањења и прилагођавања климатским промјенама,
  3. Подршка туризму и заштита културног и природног насљеђа те
  4. Техничка помоћ

 

 

Scroll to top