Први позиви из Програма Interreg VI-A IPA Хрватска – БиХ – Црна Гора 2021.-2027. у првом кварталу ове године

Најављено је да се први позиви из Програма Interreg VI-A IPA Хрватска – БиХ – Црна Гора 2021.-2027. очекују у првом кварталу ове године. Овај Програм се односи на Инструмент претприступне помоћи IPA III за исти програмски период. Одлуком Европске комисије Програм Interreg VI-A IPA Хрватска – БиХ – Црна Гора 2021.-2027. је одобрен 03.11.2022. године и утврђено је да програмско подручје обухвата 12 жупанија у Републици Хрватској, Дистрикт Брчко, 109 општина/опћина у Босни и Херцеговини и 11 општина у Црној Гори.

Интервенцијска логика, односно основни циљеви политике који ће се узимати у обзир за финансирање конкретних пројеката обухватају сљедећа подручја:

  • Паметна улагања у истраживање, иновације и конкурентно предузетништво,
  • Зелена улагања у заштиту околиша и ефикасно управљање ризицима (укључује и енергетску ефикасност),
  • Доступне и прилагодљиве здравствене услуге и
  • Одржив и укључив туризам и култура.

Позиви ће предвиђати постојање једног водећег и једног до шест партнера, који морају бити регистровани барем 12 мјесеци прије рока за подношење приједлога. Примјери прихватљивих апликаната обухватају:

  • Министарства, јединице локалне и регионалне самоуправе,
  • Јавна тијела (институције, агенције) које оснива локална или регионална самоуправа,
  • Организације цивилног друштва,
  • Коморе, кластери регистровани као непрофитне правне особе, секторска удружења и слично.

Више информација о почетку Програма Interreg VI-A IPA Хрватска – БиХ – Црна Гора 2021.-2027. са пратећим презентацијама (на локалном језику), које између осталог описују интервенцијске логике, прихватљивост апликаната и пројеката, као и подручја финансирања, могуће је наћи на сљедећем линку.

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545