Дефинисање пројектне идеје за грант

Рјешење одређеног проблема захтијева дефинисање пројекта који треба дати одговор на који начин, којим средствима и у којем временском оквиру ће се отклонити проблем на ефикасан и задвољавајући начин. Пројектна идеја је прва фаза у том процесу.

 

Шта је пројектна идеја?

Пројектна идеја је прва фаза у припреми пројекта за аплицирање на расположивa грант средстава. Основу представља сама идеја и потреба за покретањем неког пројекта. У овој се фази кроз претходна истраживања или студије, анализом ситуације и дефинисањем проблема, те критичким размишљањима о проблему открива и дефинише проблем.

Ваш пројекат треба да ријеши проблем, надокнади недостатке или да креира нову вриједност, која ће задовољити одређену потребу. Дакле, пројектна идеја као прва пројектна фаза има улогу откривања и дефинисања проблема или одређене потребе, на шта би се кроз остале фазе пројекта требало наћи адекватно рјешење.

Приликом дефинисања пројектне идеје треба извршити процјену да ли апликант посједује материјалне и људске ресурсе неопходне за реализацију планираних пројектних активности, као и процјену потенцијалних трошкова и користи. Идеја треба бити у складу с приоритетима и циљевима дефинисаним у стратешким документима организације која расписује јавни позив за грант.

Пројектна идеја, која је добро формулисана да у потпуности одговара сврси актуелног јавног позива, мора бити даље развијена у приједлог пројекта према Смјерницама/Водичу за апликанте.

 

Које елементе морамо узети у обзир приликом осмишљавања пројектне идеје?

Да бисте успјешно дефинисали своју пројектну идеју, потребно је имати одговоре на сљедећа питања:

1. ЦИЉ– односи се на крајњи исход реализације.

  • Општи циљ – Шта намјеравате да постигнете пројектом? До какве промјене ће доћи?
  • Специфични циљеви – Шта сматрате да треба урадити да би се ријешио проблем, тј. постигао општи циљ пројекта? До каквог конкретног стања или догађаја ће довести активности које се планирају реализовати у оквиру пројекта?

2. РЕЗУЛТАТИ – Шта су конкретни исходи који су предвиђени ради постизања специфичних циљева, тј. који су предвиђени ефекти и користи пројекта? Каква побољшања и промјене ће бити произведени овим пројектом?

Напомена : резултати морају бити мјерљиви.

3. АКТИВНОСТИ – Које су кључне активности које се требају извршити и којим редослиједом да би се произвели очекивани резултати? Које задатке је потребно предузети у оквиру сваке активности да би се спровела одређена активност?

Напомена: сваки специфични циљ остварујемо низом активности.

4. ПОДРУЧЈЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ – Гдје планирате реализацију пројекта – локација?

Напомена: у одређеним јавним позивима или политикама институције која их расписује (нпр. ЕУ програмима), подручје имплементације је један од услова за учешће у програму.

5. ЦИЉНЕ ГРУПЕ – Ко су директни корисници резултата пројекта? На кога ће ваше пројектне активности бити усмјерене? На које групе, институције, појединце… желите утицати?

Напомена: циљне групе морају бити дефинисане што је прецизније могуће.

6. ПАРТНЕРИ – Ко би учествовао у припреми и имплементацији пројекта заједно са апликантом (навести институције, организације, општине…)?

Тражење партнера – да ли имате раније остварене партнерске везе са одређеним организацијама/ институцијама? Да ли сте регистровани на e-Calls PADOR (у случају ЕУ грантова)?

Напомена: приликом припреме и аплицирања пројекта, партнество је увијек пожељно, а некад и обавезујући услов.

7. ПЕРИОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ – Колико времена вам је потребно за реализацију пројекта, тј. за остваривање резултата (број мјесеци, година)?

Напомена: једино ако процијените трајање сваке активности и њихов распоред, можете правилно процијенити кумулативно трајање имплементације пројекта.

8. БУЏЕТ ПРОЈЕКТА – Колики су укупни трошкови извођења пројектних активности?

Напомена: немогуће је креирати буџет уколико нисте правилно дефинисали активности.

9. КОФИНАНСИРАЊЕ – Да ли можете да обезбиједите средства за кофинансирање – ваша властита средства? Колико средстава сте у могућности да издвојите за кофинансирање пројекта? Из којих финансијских извора можете прибавити средства за кофинансирање? Колико средстава намјеравате да потражујете од даваоца гранта?

10. ИНПУТИ – Којим техничким, људским и финансијским капацитетима располажете за производњу резултата? (Да ли имате обезбијеђено довољно људских ресурса који ће учествовати у самој припреми, предлагању и имплементацији пројекта? Којим физичким и техничким капацитетима (технологија, опрема, инфраструктура…) располажете за потребе извођења пројектних активности?)

 

Савјети за успјешно писање пројектне идеје

  • Прегледност – пројектна идеја мора бити читко написана, структурираног текста који мора бити сажет, кратак и једноставан за разумијевање.
  • Једноставност – дефинишите не више од једног крајњег циља.
  • Јасноћа, реалност – активности пројекта морају јасно водити испуњењу задатих циљева, очекивани резултати морају бити реални и јасно мјерљиви, циљне групе и пројектни задаци реaлно и јасно дефинисани.
  • Непрофитни карактер – подразумијева да организација која изводи пројектне активности у фази имплементације пројекта, не може да остварује профит од тих активности.
  • Корист од пројекта имају само циљне групе којима је пројекат намијењен.
  • Адекватно процијењен (планиран) буџет – буџет мора бити процијењен у складу са активностима предвиђеним за реализацију и расположивим властитим средствима.
  • Мора се посједовати компетентан и мотивисан тим људи, који ће имају одређено предзнање за писање и припрему пројектне идеје

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545