Измјена јавног позива за додјелу бесповратних средстава инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

У оквиру пројекат ЕU4AGRI  извршене су измјене Јавног позива за додјелу бесповратних средстава инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа.

Измјене се односе на сљедећу пратећу документацију за пријаву на јавни позив:

Прилог 1б-Пословни план
Прилог 1д-Пројектни приједлог

Корекција наведених excel образаца се односи на sheet „8.8 Биланс стања (базна год.)“ на ставке позиције „1. Капитал“ гдје је дозвољено уношење негативних вриједности у ћелије које су означене жутом бојом.

Комплетан јавни позив са пратећом документацијом доступан је путем сљедећег линка.

Пријаве се могу поднијети до 20. јуни 2023. године до 15:00 часова.

Scroll to top