Јавни позив малим и средњим предузећима

Предмет јавног позива је прикупљање пријава за техничку и бесповратну финансијску подршку декарбонизацији малих и средњих предузећа (МСП) из индустрија с високим емисијама угљика (електрична енергија, челик и цемент) у склопу пројекта “Инклузивна декарбонизација” (IDA) који проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP БиХ) сарадњи са Министарством вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине, а исти финансира Влада Јапана.

Сврха овог јавног позива је пружање подршке МСП-има у транзицији ка ниско-карбонском развоју, кроз искориштавање потенцијала енергетске ефикасности и технологија обновљивих извора енергије, а са крајњим циљем ублажавања или уклањања опасности и негативног утјецаја овисности о фосилним горивима на њихово будуће пословање и развој.

|
 
 
Назив пројекта:Јавни позив малим и средњим предузећима из области индустрије
Донатор:Влада Јапана
Прихватљиви апликанти:Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Уклaњањe опасности и негативног утицаја овисности о фосилним горивима на њихово будуће пословање и развој.
Суфинансирање:Најмање 50% од укупног износа трошкова инвестиције
Партнерство:
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:1.000.000 $
Почетак пријаве:27.04.2022.
Крајњи рок за пријаву:22.05.2022.
Период имплементације:До краја 2023
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Прихватљиви подносиоци пријава за подршку могу бити мала и средња предузећа из три индустрије с високим емисијама угљика (енергетика, метална и цементна индустрија) или предузећа директно повезана са овим индустријама, која су регистрована у Босни и Херцеговини најкасније двије године прије објаве овог Јавног позива, а која имају мање од или једнако 250 упосленика.

  • Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив.
  • Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве искључиво самостално.
  • Пријаве више подносилаца у оквиру једног приједлога неће бити узете у обзир.
  • Подносиоци пријава су одговорни за пружање информација и докумената за техничку подршку и омогућавање имплементације декарбонизацијских пројекта укључујући и финансијске обавезе.

ПРИХВАТЉИВЕ ИНДУСТРИЈЕ ЗА ПОДРШКУ

 За техничку и финансијску подршку прихватљива су сва приватна и јавна МСП-а која имају регистровану неку од сљедећих дјелатности:
• 23.5 – Производња цемента, креча и гипса
• 23.6 – Производња производа од бетона, цемента и гипса
• 24.1 – Производња сировог жељеза, челика и феролегура
• 24.2 – Производња цијеви, цријева, шупљих профила и припадајућег прибора од челика
• 24.3 – Производња осталих производа примарне прераде челика
• 24.5 – Лијевање метала
• 25 –     Производња готових металних производа, осим машина и опреме (исклучујући Производња оружја и муниције)
• 27.1 –  Производња електромотора, генератора, трансформатора те уређаја за дистрибуцију и контролу електричне енергије
• 28.4 – Производња машина за обраду метала и алатних машина
• 28.91 – Производња машина за металургију
• 35 –     Производња, дистрибуција и пријенос електричне енергије

Исплате UNDP средстава ће бити као што слиједи:

  • По завршетку набавке опреме/услуга – до 30%;
  • По завршетку градње/монтаже у оквиру пројекта или успоставе система – до 30%;
  • По достави финалног извјештаја са резултатима пројекта као доказа о испуњењу свих уговорних обавеза – до 40%.

UNDP у склопу IDA пројекта самостално финансира проведбу техничке подршке (детаљни енергетски аудити, идентификација и селекција мјера и пројеката за декарбонизацију, анализа инвестиицоних ефеката, те праћење, надзор, евалуација и верификација постигнутих ефеката након имплементације), тј. без финансијског учешћа одабраних корисника.

Суфинансирање мора бити новчано те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545