Javni poziv malim i srednjim preduzećima

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u sklopu projekta “Inkluzivna dekarbonizacija” (IDA) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana.

Svrha ovog javnog poziva je pružanje podrške MSP-ima u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklanjanja opasnosti i negativnog utjecaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.

|
 
 
Naziv projekta:Javni poziv malim i srednjim preduzećima iz oblasti industrije
Donator:Vlada Japana
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća
Područje djelatnosti:Privreda
Vrsta podrške:Finansijska sredstva, Tehnička podrška
Namjena podrške:Uklanjanje opasnosti i negativnog uticaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.
Sufinansiranje:Najmanje 50% od ukupnog iznosa troškova investicije
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:1.000.000 $
Početak prijave:27.04.2022.
Krajnji rok za prijavu:22.05.2022.
Period implementacije:Do kraja 2023
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti mala i srednja preduzeća iz tri industrije s visokim emisijama ugljika (energetika, metalna i cementna industrija) ili preduzeća direktno povezana sa ovim industrijama, koja su registrovana u Bosni i Hercegovini najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju manje od ili jednako 250 uposlenika.

  • Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv.
  • Podnosioci prijava mogu da podnesu prijave isključivo samostalno.
  • Prijave više podnosilaca u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir.
  • Podnosioci prijava su odgovorni za pružanje informacija i dokumenata za tehničku podršku i omogućavanje implementacije dekarbonizacijskih projekta uključujući i finansijske obaveze.

PRIHVATLJIVE INDUSTRIJE ZA PODRŠKU

 Za tehničku i finansijsku podršku prihvatljiva su sva privatna i javna MSP-a koja imaju registrovanu neku od sljedećih djelatnosti:
• 23.5 – Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
• 23.6 – Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
• 24.1 – Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
• 24.2 – Proizvodnja cijevi, crijeva, šupljih profila i pripadajućeg pribora od čelika
• 24.3 – Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
• 24.5 – Lijevanje metala
• 25 –     Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme (isklučujući Proizvodnja oružja i municije)
• 27.1 –  Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
• 28.4 – Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina
• 28.91 – Proizvodnja mašina za metalurgiju
• 35 –     Proizvodnja, distribucija i prijenos električne energije

Isplate UNDP sredstava će biti kao što slijedi:

  • Po završetku nabavke opreme/usluga – do 30%;
  • Po završetku gradnje/montaže u okviru projekta ili uspostave sistema – do 30%;
  • Po dostavi finalnog izvještaja sa rezultatima projekta kao dokaza o ispunjenju svih ugovornih obaveza – do 40%.

UNDP u sklopu IDA projekta samostalno finansira provedbu tehničke podrške (detaljni energetski auditi, identifikacija i selekcija mjera i projekata za dekarbonizaciju, analiza investiiconih efekata, te praćenje, nadzor, evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon implementacije), tj. bez finansijskog učešća odabranih korisnika.

Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545