Јавни позив пружаоцима консултантских услуга у идентификацији могућности финансирања и припреме пословних планова

У оквиру пројеката EU4AGRI, које финансира Европска унија, објављен је јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке пружаоцима консултантских услуга у идентификацији могућности финансирања и припреме пословних планова.

Кроз овај  јавни позив Европска унија је подржала развој капацитета пружалаца услуге у области пословног савјетовања и консалтинга, са циљем унапређења приступа расположивим инвестиционим средствима пољопривредним произвођачима, прерађивачима прехрамбених производа и становништву руралних подручја у БиХ.

На овај јавни позив могу се пријавити предузећа и удружења грађана (невладине организације) које су регистроване у БиХ и које имају искуство у реализацији програма обуке и консалтинга у области пословног планирања у пољопривредно-прехрамбеном сектору.

Подносиоци пријаве морају:

 • имати сједиште у БиХ,
 • бити регистровани као предузеће/удружење грађана најкасније 24 мјесеца прије објаве овог јавног позива,
 • имати доказиво искуство у обављању едукације и консалтинга у области пословног планирања у пољопривредно-прехрамбеном сектору (минимално три успјешно реализована програма едукације у пољопривредно-прехрамбеном сектору)
 • минимално једно стално запослено лице који ради на пословима консалтинга/обуке чланова/клијената у областима пословног савјетовања, управљања пословањем, припреме пријава и пројеката, припреме пословних планова и слично,
 • за потребе овог Јавног позива имати формиран Пројектни тим, који сачињавају минимално три члана: вођа пројекта и два тренера, при чему један тренер мора бити стално запослено лице подносиоца пријаве.

У оквиру овог јавног позива на располагању је 400.000 КМ.

, |
 
 
Назив пројекта:EU4AGRI - Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке за реализацију програма обуке о припреми пословних планова
Донатор:Европска унија, Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA).
Прихватљиви апликанти:Предузећа Удружења грађана (невладине организације)
Подручје дјелатности:Пољопривреда Прехрамбена индустрија
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Унапређење приступа расположивим инвестиционим средствима пољопривредним произвођачима, прерађивачима прехрамбених производа и становништву руралних подручја у БиХ; Развој капацитета пружалаца услуге у области пословног савјетовања и консалтинга
Суфинансирање:
Партнерство:
Минимални износ гранта:40.000 КМ
Максимални износ гранта:40.000 КМ
Почетак пријаве:10.06.2022.
Крајњи рок за пријаву:08.07.2022.
Период имплементације:
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава „javnipoziv.undp.ba“ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат – Инструкције за кориштење online платформе можете пронаћи овдје. Достављање пријава у било којем другом формату није дозвољено и тако достављене пријаве неће бити узете у разматрање. Неће се разматрати ни пријаве пристигле након крајњег рока, тачније након 8.7.2022. године.

Све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве налазе се у смјерницама за подносиоце пријава.

Пројекат  EU4AGRI неће разматрати, нити одобрити подршку подносиоцима пријава у сљедећим случајевима:

 • Подносиоци пријаве су кроз пријаву доставили неистините и нетачне информације и попратну документацију
 • Подносилац пријаве је физичко лице
 • Подносиоци пријаве нису регистровани на подручју БиХ
 • Подносилац пријаве је регистрован након 01.03.2020. године
 • Подносилац пријаве је пословао негативно у 2021. години
 • Подносиоци пријаве су у поступку предстечајне нагодбе или ликвидације
 • Подносиоци пријаве нису испунили обавезе плаћања директних и индиректних пореза
 • Подносиоци пријаве (власник односно одговорно лице) су осуђени за казнено дјело везано за своје пословање на темељу правоснажне пресуде
 • Подносиоци пријаве имају у власничкој структури удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала
 • Власник/ци (за предузећа) и одговорно лице (за предузеће и НВО-удружења) обнашају јавну функцију или су запослени у институцијама власти
 • Подносилац пријаве ангажује у пројектни тим стручно особље које је стално запослено у јавним установама или органима јединица локалне самоуправе
 • Подносиоци пријаве у протекле 3 године имају неиспуњених обавеза за додијељене подстицајне мјере ентитетских министарстава/релевантних институција у БиХ
 • Није завршено провођење инвестиција/активности из раније одобрених пројеката који су финансирани или имплементирани путем UNDP

 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545