Javni poziv pružaocima konsultantskih usluga u identifikaciji mogućnosti finansiranja i pripreme poslovnih planova

U okviru projekata EU4AGRI, koje finansira Evropska unija, objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške pružaocima konsultantskih usluga u identifikaciji mogućnosti finansiranja i pripreme poslovnih planova.

Kroz ovaj  javni poziv Evropska unija je podržala razvoj kapaciteta pružalaca usluge u oblasti poslovnog savjetovanja i konsaltinga, sa ciljem unapređenja pristupa raspoloživim investicionim sredstvima poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima prehrambenih proizvoda i stanovništvu ruralnih područja u BiH.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti preduzeća i udruženja građana (nevladine organizacije) koje su registrovane u BiH i koje imaju iskustvo u realizaciji programa obuke i konsaltinga u oblasti poslovnog planiranja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Podnosioci prijave moraju:

 • imati sjedište u BiH,
 • biti registrovani kao preduzeće/udruženje građana najkasnije 24 mjeseca prije objave ovog javnog poziva,
 • imati dokazivo iskustvo u obavljanju edukacije i konsaltinga u oblasti poslovnog planiranja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru (minimalno tri uspješno realizovana programa edukacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru)
 • minimalno jedno stalno zaposleno lice koji radi na poslovima konsaltinga/obuke članova/klijenata u oblastima poslovnog savjetovanja, upravljanja poslovanjem, pripreme prijava i projekata, pripreme poslovnih planova i slično,
 • za potrebe ovog Javnog poziva imati formiran Projektni tim, koji sačinjavaju minimalno tri člana: vođa projekta i dva trenera, pri čemu jedan trener mora biti stalno zaposleno lice podnosioca prijave.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 400.000 KM.

, |
 
 
Naziv projekta:EU4AGRI - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova
Donator:Evropska unija, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća Udruženja građana (nevladine organizacije)
Područje djelatnosti:Poljoprivreda Prehrambena industrija
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Unapređenje pristupa raspoloživim investicionim sredstvima poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima prehrambenih proizvoda i stanovništvu ruralnih područja u BiH; Razvoj kapaciteta pružalaca usluge u oblasti poslovnog savjetovanja i konsaltinga
Sufinansiranje:
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:40.000 KM
Maksimalni iznos granta:40.000 KM
Početak prijave:10.06.2022.
Krajnji rok za prijavu:08.07.2022.
Period implementacije:
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava „javnipoziv.undp.ba“ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat – Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći ovdje. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu nije dozvoljeno i tako dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje. Neće se razmatrati ni prijave pristigle nakon krajnjeg roka, tačnije nakon 8.7.2022. godine.

Sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave nalaze se u smjernicama za podnosioce prijava.

Projekat  EU4AGRI neće razmatrati, niti odobriti podršku podnosiocima prijava u sljedećim slučajevima:

 • Podnosioci prijave su kroz prijavu dostavili neistinite i netačne informacije i popratnu dokumentaciju
 • Podnosilac prijave je fizičko lice
 • Podnosioci prijave nisu registrovani na području BiH
 • Podnosilac prijave je registrovan nakon 01.03.2020. godine
 • Podnosilac prijave je poslovao negativno u 2021. godini
 • Podnosioci prijave su u postupku predstečajne nagodbe ili likvidacije
 • Podnosioci prijave nisu ispunili obaveze plaćanja direktnih i indirektnih poreza
 • Podnosioci prijave (vlasnik odnosno odgovorno lice) su osuđeni za kazneno djelo vezano za svoje poslovanje na temelju pravosnažne presude
 • Podnosioci prijave imaju u vlasničkoj strukturi udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala
 • Vlasnik/ci (za preduzeća) i odgovorno lice (za preduzeće i NVO-udruženja) obnašaju javnu funkciju ili su zaposleni u institucijama vlasti
 • Podnosilac prijave angažuje u projektni tim stručno osoblje koje je stalno zaposleno u javnim ustanovama ili organima jedinica lokalne samouprave
 • Podnosioci prijave u protekle 3 godine imaju neispunjenih obaveza za dodijeljene podsticajne mjere entitetskih ministarstava/relevantnih institucija u BiH
 • Nije završeno provođenje investicija/aktivnosti iz ranije odobrenih projekata koji su finansirani ili implementirani putem UNDP

 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545