Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva (Vlade Mađarske) fizičkim i pravnim licima koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata proizvedenih u Mađarskoj.

Cilj Fondacije Progressus i Vlade Mađarske je jačanje privrednih odnosa između Republike Srpske i Mađarske kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti podržanih poljoprivrednih proizvođača, razvoj tehnologije proizvodnje, bolje korištenje kapaciteta, unapređenje održivosti i poslovanja.

Pravo na Prijavu na javni poziv imaju registrovana fizička i pravna lica:

 • Fizička lica (registrovano poljoprivredno gazdinstvo)
 • Samostalni preduzetnici i pravna lica osnovana najkasnije 31. decembra 2022. godine (registrovaana za poljoprivrednu proizvodnju ili preradu) – mikro, mala i srednja preduzeća, te registrovana udruženja, fondacije i poljoprivredne zadruge
 • imaju prebivalište ili sjedište u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu
 • zemljište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta s regulisano pravom korištenja
 • upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske ili Brčko distrikta (RPG) ili registracija samostalnog preduzetništva ili pravnog lica za poljoprivrednu djjelatnost ili djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda kod nadležne jedinice lokalne samouprave ili nadležnog privrednog/osnovnog suda u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu

Jedno fizičko ili pravno lice može podnijeti isključivo 1 prijavu na Javni poziv. Isključivo jedna prijava može biti podnesena za jedno mjesto upotrebe mehanizacije, opreme i alata.

Zainteresovano lice prvo treba da napravi nalog na internet stranici Fondacije, na adresi pos.forsrpska.org, te da se nakon toga registruje u POS sistem popunjavanjem Osnovnih podataka.

| , , ,
 
 
Naziv projekta:Bespovratna sredstva Vlade Mađarske fizičkim i pravnim licima u Republici Srpskoj koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom
Donator:Vlada Mađarske
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Poljoprivredna gazdinstva, Zadruge
Područje djelatnosti:Poljoprivreda
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Nabavka odgovarajuće nove mehanizacije, opreme i alata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, koja je proizvedena u Mađarskoj
Sufinansiranje:Najmanje 30% mora da obezbjedi aplikant (korisnik sredstava)
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:2.500 evra
Maksimalni iznos granta:25.000 evra
Početak prijave:14.08.2023.
Krajnji rok za prijavu:14.10.2023.
Period implementacije:Do 31.08.2024.
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Razlozi za isključenje (u vezi s procjenom podobnosti podnosioca prijave):

 • materijalno neistinite izjave ili lažni i pogrešni podaci i/ili informacije prilikom prijave na Javni poziv
 • neizmirene dospjele obaveze po osnovu poreza, doprinosa i taksi, te drugih zakonom određenih davanja
 • dospjeli dug prema banci duži od 90 dana u trenutku podnošenja prijave
 • dospjela a neizmirena obaveza prema trećem licu, koja bi mogla da ugrozi realizaciju nabavke za koju je podnesena Prijava na Javni poziv
 • postupak likvidacije ili stečaja pravnog lica, postupak brisanja Korisnika iz RPG
 • pravosnažno ograničenje ili zabrana djelatnosti
 • učešće u odluci o dodjeli Bespovratnih sredstava na poziciji donosioca odluka, evaluatora ili supervizora, ili prebivalište u istom domaćinstvu s licem koje učestvuje u odluci o dodjeli Bespovratnih sredstava
 • ukoliko je osnivač ili vlasnik pravnog lica koje je Podnosilac prijave u vrijeme donošenja odluke o dodjeli Bespovratnih sredstava visoki funkcioner Republike Srpske ili Brčko Distrikta, ili institucija BiH s mandatom iz Republike Srpske, član Vlade (ministar ili zamjenik ministra), gradonačelnik, načelnik opštine, visoki funkcioner razvojnih agencija u vlasništvu države, ili lice koje živi u istom domaćinstvu s licem navedenim u ovoj tački
 • ukoliko je Podnosilac prijave pravno lice u direktnom ili indirektnom vlasništvu države, jedinice lokalne uprave i samouprave ili javne uprave ili javne upravne organizacije s učešćem u vlasništvu od najmanje 50%
 • ukoliko je Podnosilac prijave fondacija, udruženje, zadruga, odnosno poslovna jedinica, u kojoj je osoba iz prehodnih tačaka osnivač, funkcioner, član organa upravljanja, odgovorno lice, član upravnog odbora, odnosno predstavničko tijelo udruženja, fondacije ili zadruge.
 • dospjele a neizmirene obaveze Podnosioca prijave prema Fondaciji

Razlozi za isključenje (u vezi s procjenom prihvatljivosti nabavke):

 • polovna mehanizacija, oprema i/ili alati
 • pojedinačni iznos jedne jedinice nabavke manji od 500 evra
 • ukupan iznos traženih Bespovratnih sredstava manji od 2.500 evra, ili veći od 25.000 evra
 • cijena u ponudi priloženoj uz prijavu koja nije u skladu s realnim Tržišnim uslovima
 • ponuđač koji nije registrovan za djelatnost trgovine mašinama koje su predmet nabavke
 • ponuđač koji se ne može smatrati nezavisnim u odnosu na podnosioca prijave
 • nabavka mehanizacije, opreme i/ili alata čije je korištenje planirano izvan Republike Srpske i Brčko distrikta
 • investicija koja se kvalifikuje kao građevinarstvo
 • otplata duga
 • carinski troškovi koji nisu u vezi s nabavkom prema ovom Javnom pozivu
 • za troškove povrata poreza na dodatu vrijednost (ako je Podnosilac prijave obveznik PDV-a) i drugih poreza
 • za zalihe za pokrivanje obrtnih sredstava
 • za kupovinu bilo kojeg prevoznog sredstva (teretno vozilo i putnički automobil)
 • nabavka za koju su troškovi ili je dio troškova pokriven prije datuma podnošenja Prijave na Javni poziv
 • nabavka koja predstavlja značajan rizik s ekološke ili socijalne tačke gledišta ili u slučaju da predložena nabavka nije u skladu s ciljevima poziva ili s prihvatljivim aktivnostima.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545