Бесповратна средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи

У оквиру пројекта EU4AGRI објављен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи, који има за циљ јачање пољопривредно-прехрамбене индустрије, унапређење квалитета, хигијене, сљедивости и сигурности хране, повећање конкурентности и олакшавање приступа тржиштима.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке за увођење стандарда и цертификацију у пољопривредној производњи и преради пољопривредних производа могу бити обрти/предузетници, задруге, удружења и предузећа у складу са важећом класификацијом у БиХ, а како слиједи:

 • микро, мала и средња предузећа која су регистрована најкасније 2 године прије објаве овог Јавног позива и која се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану,
 • обрти/предузетници и задруге који се не краће од 2 године од објаве овог јавног позива баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану,
 • удружења која су регистрована најкасније двије године прије објаве овог јавног позива и која окупљају искључиво произвођаче/прерађиваче пољопривредних производа за људску исхрану. Удружења су прихватљив подносилац пријаве само у случају ако се пројектни приједлог односи на групну цертификацију (чланови удружења).

Подносилац пријаве може поднијети пројектни приједлог за цертификацију властитих процеса/производа али такође може поднијети пројектни приједлог који се односи на групну цертификацију (чланови задруге, кооперанти, добављачи). Уколико је подносилац пријаве удружење тада је прихватљив само приједлог који се односи на групну цертификацију (чланови удружења).

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив.  Подносиоци пријава су одговорни за реализацију пројекта укључујући и финансијске обавезе.

Подносилац пријаве може добити финансијску подршку за имплементацију увођења највише 2 стандарда и/или цертификата са листе која слиједи или поновну цертификацију истих:

 • HACCP/ISO 2200/ FSSC 22000,
 • Халал,
 • Кошер,
 • ISO 14001,
 • ISO 45001
 • ISO 9001,
 • IFS,
 • GMP,
 • BRC,
 • Органска производња,
 • GlobalGAP, GRASP,
 • SQF,
 • Остали међународни стандарди за прехрамбену индустрију или примарну пољопривредну производњу.

Кроз овај јавни позив није прихватљиво финансирање рецертификације актуелних цертификата/стандарда.

Процес увођења стандарада мора резултирати са издавањем цертификата од стране акредитоване цертификацијске куће.

| , ,
 
 
Назив пројекта:EU4AGRI - Јавни позив за доdjелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи
Донатор:Европска унија, Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA)
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Задруге Удружења произвођача/прерађивача пољопривредних производа за људску исхрану
Подручје дјелатности:Пољопривреда
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Увођење одређених стандарда у пословање пословних субјеката из пољопривредно-прехрамбеног сектора и цертификација њихових производа, услуга и производних процеса
Суфинансирање:30% укупне вриједности прихватљивих трошкова пројекта
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:5.000 КМ
Максимални износ гранта:50.000 КМ
Почетак пријаве:01.08.2022.
Крајњи рок за пријаву:02.09.2022.
Период имплементације:12 мјесеци
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Исти подносиоци пријава могу бити подржани кроз мјере подршке Пројеката до 3 пута узимајући у обзир све јавне позиве који ће бити објављени од стране Пројеката (од 2020. до 2024. године). Такође, подносиоци пријава могу бити корисници Пројеката само једном кроз исту мјеру подршке.

Пријаве за пројекте који се односе на увођење стандарда и цертификацију подносилаца пријаве чије се сједиште налази на територији јединица локалне самоуправе (ЈЛС) које спадају у неразвијене у РС или група IV у ФБиХ или изразито неразвијене у РС или група V у ФБиХ добиће предност и биће додатно бодоване.

Пројекти неће разматрати ни одобрити подршку подносиоцима пријава за које се утврди да:

 • су кроз пријаву доставили неистините и нетачне информације и попратну документацију;
 • су у поступку предстечајне нагодбе или ликвидације;
 • нису регистровани на подручју БиХ;
 • нису испунили обавезе плаћања доспјелих пореза и доприноса за пензионо и здравствено осигурање у складу са законским одредбама (подносиоци пријаве који имају склопљен уговор са пореским органима у БиХ о сервисирању дуга неће бити узети у разматрање);
 • немају измирене све обавезе према својим запосленицима по било којој основи;
 • су осуђени за казнено дјело везано за своје пословање на темељу правоснажне пресуде;
 • у протекле 3 године имају неиспуњених обавеза за додијељене подстицајне мјере ентитетских министарстава, односно релевантних институција Брчко Дистрикта БиХ;
 • нису успјешно завршили провођење раније одобрених пројеката који су финансирани путем пројеката EU4AGRI, EU4Business  или пројеката које финансира и/или имплементира UNDP;
 • имају у власничкој структури удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;
 • су пословали са губитком (дефицит) у 2021. години;
 • власник и/или одговорно лице обнашају јавну функцију, или су запослени у институцијама власти.

Додатно, код разматрања подносилаца пријава разматриће се прихватљивост њихових пословних пракси. Пројекти неће одобрити подршку подносиоцима пријава за које се утврди да:

 • крше или учествују у злоупотреби људских права, укључујући права мањинских народа;
 • употребљавају или толеришу присилан или наметнути рад;
 • употребљавају или толеришу најгоре облике дјечјег рада;
 • судјелују у производњи, трговини или дистрибуцији:
  – оружја и/или муниције или њихових саставних дијелова те реплике оружја која се продају дјеци,
  – алкохолних пића (осим пива и вина),
  – дувана или дуванских производа, и
  – опреме и/или организовања дјелатности коцкања, коцкарница, кладионица и сличних радњи организовања игара на срећу;
 • крше санкције Уједињених нација (UN), релевантне конвенције, уговоре и резолуције или су на UN-овим пописима о неприхватљивости;
 • су укључени у производњу, продају и дистрибуцију порнографије;
 • се баве незаконитом производњом или продајом или дистрибуцијом било којег производа, или се бави активношћу која се сматра незаконитом према домаћим законима или прописима или према међународним конвенцијама и споразумима или онима који подлијежу међународном постепеном укидању или забрани
 • се баве неодрживим методама риболова (нпр. риболов на мору уз употребу мрежа потегача дужих од 2,5 км);
 • производе или употребљавају или тргују невезаним азбестним влакнима или производима који садрже азбест;
 • баве активностима које су забрањене домаћим законима или међународним конвенцијама а које се односе на заштиту ресурса биолошке разноликости или културне баштине;
 • су изложени контроверзама и/или другим радњама прије или током провођења Јавног позива и које могу имати негативан утицај на углед UNDP-а, Пројекта, донатора или института.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-mail, пошта, факс и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Инструкције за кориштење online платформе за доставу пријаве можете пронаћи на javnipoziv.undp.ba.

Више о јавном позиву прочитајте у Смјерницама за подносиоце пријаве  у којем се налазе све информације о критеријумима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Прва online ИНФО сесија за наведени јавни позив одржаће се у 01.08.2022. године у 14:00 часова, путем Facebook странице EU4AGRI.

Поред тога, у наредном временском периоду одржаће се низ инфо сесија у 6 градова БиХ (Сарајеву, Мостару, Бањој Луци, Бихаћу, Брчком и Добоју), а информације о тачном термину и мјесту одржавања истих објавиће се накнадно путем интернет странице eu4agri.ba.

Додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем формулара за питања на интернет страници пројекта https://eu4agri.ba/postavi-pitanje у периоду од 01.08. до 22.08.2022. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока неће се одговарати.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545