Подршка јачању пољопривредне праксе кроз повезивање са научним и истраживачким организацијама

У оквиру пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, објављен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке јачању пољопривредне праксе кроз повезивање са научним и истраживачким организацијама. 

У оквиру овог јавног позива на располагању је 2.4 милиона КМ а крајњи циљ истог је ојачати развој научних и истраживачких институција у БиХ, те подржати развој капацитета организација које економски и интересно окупљају пољопривредне произвођаче и прерађиваче.

На овај Јавни позив могу се пријавити високошколске и научно-истраживачке установе из области пољопривреде, прехрамбене технологије, ветерине и биотехнологије регистроване у БиХ, и то искључиво у партнерству са најмање једном организацијом која интересно или економски окупља пољопривредне произвођаче (пољопривредне задруге, предузећа из сектора пољопривредно-прехрамбене производње или удружења пољопривредних произвођача и друге невладине организације које имају искуство у реализацији пројеката из области пољопривреде и руралног развоја). 

Добитници подршке средства ће користити за реализацију пројеката који укључују научна истраживања у областима ублажавања посљедица и прилагођавања на климатске промјене, увођење нових производних технологија с циљем повећања продуктивности, увођење дигиталних алата и технологија у процес примарне пољопривредне производње и прераду пољопривредних производа, заштиту и унапређење здравља животиња и биљака и добробити животиња, те смањење губитака и отпада хране.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава  https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио  EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-mail, пошта, факс и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Инструкције за кориштење online платформе Teams  можете пронаћи на: javnipoziv.undp.ba.

Додатно, у оквиру трајања овог Јавног позива бит ће организоване и online интерактивне консултације за потенцијалне подноситеље пријава.

| , ,
 
 
Назив пројекта:EU4AGRI - Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке јачању пољопривредне праксе кроз повезивање са научним и истраживачким организацијама
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузећа, Пољопривредна газдинства, Задруге Високошколске и научно-истраживачке установе
Подручје дјелатности:Пољопривреда
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Развој капацитета организација које економски и интересно окупљају пољопривредне произвођаче и прерађиваче
Суфинансирање:
Партнерство:Обавезно
Минимални износ гранта:100.000 КМ (без ПДВ-а)
Максимални износ гранта:400.000 КМ (без ПДВ-а)
Почетак пријаве:25.07.2022.
Крајњи рок за пријаву:12.09.2022.
Период имплементације:12
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве доступне су у Смјерницама за подносиоце пријава

Један подносилац пријаве може поднијети више пријава на овај јавни позив и то искључиво у партнерству. У случају да један подносилац пријаве поднесе више пријава, за финансирање може бити одабрана само једна пријава која кроз процедуру бодовања буде најбоље оцијењена.

Пријава се подноси искључиво у партнерству којег чине:

  • подносилац пријаве и
  • минимално један партнер

Пројектним приједлогом подносилац пријаве идентификује и описује постојећи проблем у развоју пољопривредно-прехрамбеног сектора у БиХ везан за једно или више наведених прихватљивих подручја, те предлаже да кроз реализацију различитих истраживања ради на проналажењу рјешења проблема. У сарадњи са партнерском организацијом/организацијама предлаже организацију догађаја за пољопривредне произвођаче или стручна лица из прехрамбене индустрије на којима би се представили резултати проведених истраживања.

Предложени модели могу укључивати набавку неопходне опреме, постављање демо огледа поступака и резултата (укључујући нове технологије и ИКТ), кориштење алтернативних извора енергије, анализе земљишта, биљних и анималних узорака и производа и сл.

Сваки пројектни приједлог мора укључивати најмање двије активности везане за пренос нових знања и технологија у пољоприведну праксу кроз организацију догађаја као што су радионице, семинари, стручна предавања, дани поља, демонстрација поступака, демонстрација резултата, округли столови, стручне екскурзије, конференције, сајмови, такмичења и сл.

Додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем формулара за питања на интернет страници пројекта  https://eu4agri.ba/postavi-pitanje/ у периоду од 15.08. до 05.09.2022. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока неће се одговарати.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545