Bespovratna sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

U okviru projekta EU4AGRI objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, koji ima za cilj jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unapređenje kvaliteta, higijene, sljedivosti i sigurnosti hrane, povećanje konkurentnosti i olakšavanje pristupa tržištima.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške za uvođenje standarda i certifikaciju u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda mogu biti obrti/preduzetnici, zadruge, udruženja i preduzeća u skladu sa važećom klasifikacijom u BiH, a kako slijedi:

 • mikro, mala i srednja preduzeća koja su registrovana najkasnije 2 godine prije objave ovog Javnog poziva i koja se bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu,
 • obrti/preduzetnici i zadruge koji se ne kraće od 2 godine od objave ovog javnog poziva bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu,
 • udruženja koja su registrovana najkasnije dvije godine prije objave ovog javnog poziva i koja okupljaju isključivo proizvođače/prerađivače poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu. Udruženja su prihvatljiv podnosilac prijave samo u slučaju ako se projektni prijedlog odnosi na grupnu certifikaciju (članovi udruženja).

Podnosilac prijave može podnijeti projektni prijedlog za certifikaciju vlastitih procesa/proizvoda ali takođe može podnijeti projektni prijedlog koji se odnosi na grupnu certifikaciju (članovi zadruge, kooperanti, dobavljači). Ukoliko je podnosilac prijave udruženje tada je prihvatljiv samo prijedlog koji se odnosi na grupnu certifikaciju (članovi udruženja).

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv.  Podnosioci prijava su odgovorni za realizaciju projekta uključujući i finansijske obaveze.

Podnosilac prijave može dobiti finansijsku podršku za implementaciju uvođenja najviše 2 standarda i/ili certifikata sa liste koja slijedi ili ponovnu certifikaciju istih:

 • HACCP/ISO 2200/ FSSC 22000,
 • Halal,
 • Košer,
 • ISO 14001,
 • ISO 45001
 • ISO 9001,
 • IFS,
 • GMP,
 • BRC,
 • Organska proizvodnja,
 • GlobalGAP, GRASP,
 • SQF,
 • Ostali međunarodni standardi za prehrambenu industriju ili primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Kroz ovaj javni poziv nije prihvatljivo finansiranje recertifikacije aktuelnih certifikata/standarda.

Proces uvođenja standarada mora rezultirati sa izdavanjem certifikata od strane akreditovane certifikacijske kuće.

| , ,
 
 
Naziv projekta:EU4AGRI - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji
Donator:Evropska unija, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA)
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Zadruge Udruženja proizvođača/prerađivača poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu
Područje djelatnosti:Poljoprivreda
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Uvođenje određenih standarda u poslovanje poslovnih subjekata iz poljoprivredno-prehrambenog sektora i certifikacija njihovih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa
Sufinansiranje:30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta
Partnerstvo:Ne
Minimalni iznos granta:5.000 KM
Maksimalni iznos granta:50.000 KM
Početak prijave:01.08.2022.
Krajnji rok za prijavu:02.09.2022.
Period implementacije:12 mjeseci
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Isti podnosioci prijava mogu biti podržani kroz mjere podrške Projekata do 3 puta uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine). Takođe, podnosioci prijava mogu biti korisnici Projekata samo jednom kroz istu mjeru podrške.

Prijave za projekte koji se odnose na uvođenje standarda i certifikaciju podnosilaca prijave čije se sjedište nalazi na teritoriji jedinica lokalne samouprave (JLS) koje spadaju u nerazvijene u RS ili grupa IV u FBiH ili izrazito nerazvijene u RS ili grupa V u FBiH dobiće prednost i biće dodatno bodovane.

Projekti neće razmatrati ni odobriti podršku podnosiocima prijava za koje se utvrdi da:

 • su kroz prijavu dostavili neistinite i netačne informacije i popratnu dokumentaciju;
 • su u postupku predstečajne nagodbe ili likvidacije;
 • nisu registrovani na području BiH;
 • nisu ispunili obaveze plaćanja dospjelih poreza i doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama (podnosioci prijave koji imaju sklopljen ugovor sa poreskim organima u BiH o servisiranju duga neće biti uzeti u razmatranje);
 • nemaju izmirene sve obaveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;
 • su osuđeni za kazneno djelo vezano za svoje poslovanje na temelju pravosnažne presude;
 • u protekle 3 godine imaju neispunjenih obaveza za dodijeljene podsticajne mjere entitetskih ministarstava, odnosno relevantnih institucija Brčko Distrikta BiH;
 • nisu uspješno završili provođenje ranije odobrenih projekata koji su finansirani putem projekata EU4AGRI, EU4Business  ili projekata koje finansira i/ili implementira UNDP;
 • imaju u vlasničkoj strukturi udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;
 • su poslovali sa gubitkom (deficit) u 2021. godini;
 • vlasnik i/ili odgovorno lice obnašaju javnu funkciju, ili su zaposleni u institucijama vlasti.

Dodatno, kod razmatranja podnosilaca prijava razmatriće se prihvatljivost njihovih poslovnih praksi. Projekti neće odobriti podršku podnosiocima prijava za koje se utvrdi da:

 • krše ili učestvuju u zloupotrebi ljudskih prava, uključujući prava manjinskih naroda;
 • upotrebljavaju ili tolerišu prisilan ili nametnuti rad;
 • upotrebljavaju ili tolerišu najgore oblike dječjeg rada;
 • sudjeluju u proizvodnji, trgovini ili distribuciji:
  – oružja i/ili municije ili njihovih sastavnih dijelova te replike oružja koja se prodaju djeci,
  – alkoholnih pića (osim piva i vina),
  – duvana ili duvanskih proizvoda, i
  – opreme i/ili organizovanja djelatnosti kockanja, kockarnica, kladionica i sličnih radnji organizovanja igara na sreću;
 • krše sankcije Ujedinjenih nacija (UN), relevantne konvencije, ugovore i rezolucije ili su na UN-ovim popisima o neprihvatljivosti;
 • su uključeni u proizvodnju, prodaju i distribuciju pornografije;
 • se bave nezakonitom proizvodnjom ili prodajom ili distribucijom bilo kojeg proizvoda, ili se bavi aktivnošću koja se smatra nezakonitom prema domaćim zakonima ili propisima ili prema međunarodnim konvencijama i sporazumima ili onima koji podliježu međunarodnom postepenom ukidanju ili zabrani
 • se bave neodrživim metodama ribolova (npr. ribolov na moru uz upotrebu mreža potegača dužih od 2,5 km);
 • proizvode ili upotrebljavaju ili trguju nevezanim azbestnim vlaknima ili proizvodima koji sadrže azbest;
 • bave aktivnostima koje su zabranjene domaćim zakonima ili međunarodnim konvencijama a koje se odnose na zaštitu resursa biološke raznolikosti ili kulturne baštine;
 • su izloženi kontroverzama i/ili drugim radnjama prije ili tokom provođenja Javnog poziva i koje mogu imati negativan uticaj na ugled UNDP-a, Projekta, donatora ili instituta.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, faks i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.

Instrukcije za korištenje online platforme za dostavu prijave možete pronaći na javnipoziv.undp.ba.

Više o javnom pozivu pročitajte u Smjernicama za podnosioce prijave  u kojem se nalaze sve informacije o kriterijumima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Prva online INFO sesija za navedeni javni poziv održaće se u 01.08.2022. godine u 14:00 časova, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu održaće se niz info sesija u 6 gradova BiH (Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Bihaću, Brčkom i Doboju), a informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih objaviće se naknadno putem internet stranice eu4agri.ba.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na internet stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 01.08. do 22.08.2022. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka neće se odgovarati.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545