Јавни позив за додјелу новчаних подстицаја за мала и средња предузећа – Општина Нови Град

Општина Нови Град расписује јавни позив о програму додјеле новчаних подстицаја за подршку сектору малих и средњих предузећа (МСП), на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за унапређење пословања малих и средњих предузећа.

Циљ додјеле подстицајних средстава за унапређење пословања МСП-а је давање подршке пројектима привредних друштава и предузетника, ради повећања продуктивности и јачања конкурентности.

 

, , , , , , , | ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за додјелу новчаних подстицаја за мала и средња предузећа
Донатор:Општина Нови Град
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Туризам, Занатство, Образовање, Риболов, Саобраћај, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Давање подршке пројектима привредних друштава и предузетника, ради повећања продуктивности и јачања конкурентности.
Суфинансирање:Властито финансијско учешће у минималном износу од 25% од укупне вриједности предложеног пројекта (без ПДВ-а).
Партнерство:Није наведено.
Минимални износ гранта:Није наведено.
Максимални износ гранта:До висине 75% од уложених средстава подносиоца пријаве, а који не могу бити већи од 7000 КМ.
Почетак пријаве:28.10.2022.
Крајњи рок за пријаву:25.11.2022.
Период имплементације:До краја текуће године
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Право подношења пријаве на Јавни позив, у оквиру регистроване дјелатности, односно у складу са условима и критеријумима, имају привредни субјекти који имају статус МСП-а (у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа Републике Српске 50/13 и 84/19), а то су привредна друштва, друга правна лица и предузетници.

Предмет додјеле подстицајних средстава је пројекат који привредни субјекти пријављују на Јавни позив на одговарајућем обрасцу, а који обухвата активности које су почеле у току календарске године у којој се расписује јавни позив за додјелу подстицаја и окончавају се најкасније до краја текуће календарске године.

Прихватљива су сва улагања у производну опрему, машине и/или алате неопходне за производни процес, код трошкова насталих од 01.01. до 31.12. текуће календарске године.

Према степену завршености пројекти могу бити:

  • Реализован (завршени пројекат) подразумјева да су пројектне активности завршене до дана подношења пријаве на јавни позив;
  • Пројекат чија је реализација у току, који подразумјева да су пројектне активности почеле, али нису завршене до дана подношења пријаве на јавни позив;
  • Нови пројекат, који подразумјева да пројектне активности нису почеле до дана подношења пријаве на јавни позив.

Корисници могу аплицирати само са једним пројектом.

Подносилац пријаве мора да испуњава сљедеће услове:

  • да има пословно сједиште на подручју општине Нови Град,
  • да на дан расписивања јавног позива има најмање три запослена радника, укључујући и власника ако се ради о самосталном предузетнику,
  • нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза и обавеза по основу доприноса и неисплаћених плата и других примања, нити обавеза по основу индиректних пореза,
  • нема доспјелих, а неизмирених дуговања према буџету Општине,
  • да је у току претходне пословне године пословао са позитивним финансијским резултатом,
  • да је обезбједио властито финансијско учешће у минималном износу од 25% од укупне вриједности предложеног пројекта (без ПДВ-а).

Све потребне додатне информације и комплетну документацију у вези овог расписаног јавног позива можете преузети на горе наведеном прикачрном линку.

Пријава за додјелу подстицајних средстава се са комплетном документацијом доставља поштом или лично на инфо пулт Општине у затвореној коверти, на адресу:

Општина Нови Град,

Пријава за подстицајна средства за МСП,

Комисија за реализацију подстицаја за МСП,

Петра Кочића 2,

Нови Град.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објавлјивања Јавног позива (до 25. новембра 2022. г.).

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545