Јавни позив за достављање пријава за увођење иновација у МСП са подручја града Источно Сарајево

У оквиру пројекта „Увођење иновација у МСП у оквиру ваучер програма”, Градска развојна агенција Источно Сарајево (РАИС) расписује Јавни позив за достављање пријава за увођење иновација у МСП са подручја града Источно Сарајево у оквиру ваучер програма из Механизма за подршку имплементацији стратегија развоја МСП (СИЕМ).

Укупан расположиви износ за финансирање консултантских услуга за овај Јавни позив је 74.000 КМ.

Средства из  програма намијењена су реализацији интервенција које доприносе увођењу иновација у малим и средњим предузећима (МСП), кориштењем консултантских услуга од стране изабраних корисника услуга.

Прихватљиве интервенције се односе на развој новог или унапређење постојећег производа/услуге, развој новог или унапређење постојећег процеса, те иновације у области маркетинга.

Активност се проводи у оквиру пројеката “Напредна имплементација Акта о малом бизнису у БиХ2ЕУ”, који проводи Агенција за развој предузећа – Еда, Бања Лука, а финансиран је од стране Шведске.  Пројекат је наставак пројекта Европски Акт о малом бизнису као оквир стратегија и политика за МСП у БиХ (СБА у БиХ) и има за циљ да убрза економску интеграцију са ЕУ у области стратешког и политичког оквира за мала и средња предузећа (МСП), са нагласком на имплементацију, мониторинг и евалуацију стратегија и политика за МСП.

Прихватљиви корисници услуга подршке за увођење иновација су пословни субјекти који испуњавају сљедеће услове:

  • регистровани су као привредна друштва,
  • припадају категорији МСП,
  • имају адресу сједишта на подручју града Источно Сарајево,
  • до тренутка објаве овог Јавног позива обављају дјелатност дуже од 12 мјесеци,
  • послују у једном од прихватљивих сектора, наведених у Прегледу разреда из класификације дјелатности (КД РС 2010) којем треба да припадају подносиоци пријава/МСП, који је саставни дио Упутства.

Пружаоци услуга (консултанти) за увођење иновација су пословни субјекти, научне, образовне и истраживачке установе/институције, као и физичка лица.

Избор консултаната, односно пружалаца услуга за увођење иновација код изабраних корисника услуга врши Градска развојна агенција Источно Сарајево, водећи рачуна о предложеној интервенцији, те обезбјеђењу одговарајућег квалитета консултанта и пружене услуге.

, |
 
 
Назив пројекта:Увођење иновација у МСП са подручја града Источно Сарајево
Донатор:Влада Шведске
Прихватљиви апликанти:Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Унапређење конкурентности малих и средњих предузећа (МСП) са подручја града Источно Сарајево, кроз процес увођења иновација, који обезбјеђује унапређење постојећих или развој нових производа/услуга или процеса у пословању
Суфинансирање:Није обавезно
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:4.000 КМ
Максимални износ гранта:14.000 КМ
Почетак пријаве:24.10.2022.
Крајњи рок за пријаву:06.03.2023.
Период имплементације:Није наведено
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Категорија МСП дефинисана је Законом о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“ број 50/13, 56/13 и 84/19).

Према величини, МСП се дијеле на:
а) мала предузећа, која чине привредни субјекти који запошљавају мање од 50 радника и чији је укупан годишњи приход или
укупна вриједност пословне имовине на крају пословне године мања од 19.558.000 КМ и
б) средња предузећа, која чине привредни субјекти који запошљавају више од 49 и мање од 250 радника и чији је укупан
годишњи приход мањи од 97.790.000 КМ или чија је укупна вриједност пословне имовине на крају пословне године
мања од 84.099.400 КМ.

У оквиру малих предузећа (а) могу се разликовати и микро предузећа која запошљавају мање од десет радника и чији је укупан годишњи приход или укупна вриједност пословне имовине на крају пословне године мања од 3.911.600 КМ.

Пријавни образац се попуњава искључиво електронским путем.

Све пристигле пријаве биће оцијењене на основу формалних услова и критеријума који се односе на:

  • комплетност пријаве,
  • прихватљивост подносиоца пријаве, и 
  • прихватљивост предложене услуге.

Избор корисника услуга подршке ће се вршити према редослиједу достављања пријава, до утрошка расположивих средстава.

Услови за пријаву, детаљно појашњење начина пријављивања, Упутство, као и комплетни обрасци и потребна документација доступни су на линку www.rais.rs.ba.

Додатне информације могу бити пружене подносиоцима пријава, али искључиво писаним путем. Питања се могу послати на e-mail aдресу adrijana.rac@rais.rs.ba, са јасном назнаком да се ради о питањима везаним за наведени јавни позив.

Пријаве се достављају у једној, запечаћеној коверти, препорученом пошиљком или лично на сљедећу адресу:

Градска развојна агенција Источно Сарајево

Стефана Немање 14

71 123 Источно Сарајево,

са сљедећом назнаком на коверти: „Пријава за додјелу средстава за увођење иновација у МСП, не отварати прије састанка Комисије.“.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545