Jaвни позив за додјелу средстава намијењених развоју предузетништва – Општина Челинац

Расписан је Јавни позив за додјелу средстава намијењених развоју предузетништва у 2022. години на подручју општине Челинац.

Бесповратна средства за подстицај предузетништву планирана су Програмом утрошка средстава за подршку пољопривреди и предузетништву у 2022. години у укупном износу од 40.000 КМ.

, , , , | , ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за додјелу средстава намијењених развоју предузетништва у 2022. години - Општина Челинац
Донатор:Буџет Општине Челинац
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Пољопривредна газдинства
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Занатство, Образовање, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Развој предузетништва Општине Челинац
Суфинансирање:Није наведено.
Партнерство:Није наведено.
Минимални износ гранта:од 2.000 КМ до 5.000 КМ
Максимални износ гранта:40.000 КМ
Почетак пријаве:03.08.2022.
Крајњи рок за пријаву:02.09.2022.
Период имплементације:Кориснику ће бити исплаћена одобрена средства у року од 30 дана од дана потписивања уговора.
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Прихваљиви апликанти:

 • Право на средства из члана 1. став 2. овог јавног позива има физичко лице (самостални предузетник) које је покренуло дјелатност у периоду од 01.07.2021. до 30.06.2022. године (у даљем тексту: подносилац захтјева).
 • Подносилац захтјева мора имати претежну дјелатност из подручја прерађивачке индустрије, занатске дјелатности и дјелатности рачунарског програмирања, савјетовања и припадајућих дјелатности.
 • Подносицу захтјева дјелатност коју обавља мора бити основно занимање.
 • Подносилац захтјева мора имати пребивалиште на територији општине Челинац.
 • Подносилац захтјева не смије бити корисник подстицајних средстава по основу јавних позива које је расписивао Завод за запошљавање Републике Српске.

Износ бесповратних средстава по кориснику може износити до 5.000 КМ, а за кориснике који су у текућој години добили средства по основу Меморандума о
сарадњи Фондације Мозаик и општине Челинац износ бесповратних средстава може износити до 2.000 КМ.

Корисник је обавезан да у року од 6 (шест) мјесеци од исплате средстава достави начелнику општине извјештај о утрошку додијељених средстава.

Подносилац захтјева уз пријаву прилаже сљедећа документа:

 • Копија Рјешења о регистрацији;
 • Копија личне карте;
 • Доказ о броју запослених радника (копија пријаве у Пореској управи Републике Српске – копија Обрасца ПД 3100);
 • Увјерење о измиреним пореским обавезама – (издаје Пореска управа Републике Српске);
 • Потврда од ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске да није корисник подстицајних средстава по основу јавних позива које је расписивао Завод;
 • Бизнис план;
 • Копије рачуна за набављена средства пословања и/или предрачун за средства која се намјеравају набавити;
 • Овјерену изјаву да ће наведену дјелатност обављати најмање 12 мјесеци са сједиштем на територији општине Челинац од дана потписивања уговора о додјели средстава;
 • Копију Уговора о вођењу и отварању трансакционог рачуна са банком или потврда о трансакционом рачуну издата од стране банке.

Задржава се право да се поред наведених докумената накнадно затраже додатна документа и докази релевантни за одлучивање о поднесеној пријави.

Расписивањем овог јавног позива на званичној интернет страници општине Челинац објавиће се и сљедећи документи:

 • Правилник о условима и критеријумима додјеле средстава намијењених развоју предузетништва у 2022. години
 • Пријавни образац,
 • Образац бизнис плана,
 • Образац изјаве,
 • Образац извјештаја о утрошку додијељених средстава и
 • Остала документа.

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545