Javni poziv za dodjelu sredstava namijenjenih razvoju preduzetništva – Opština Čelinac

Raspisan je Javni poziv za dodjelu sredstava namijenjenih razvoju preduzetništva u 2022. godini na području opštine Čelinac.

Bespovratna sredstva za podsticaj preduzetništvu planirana su Programom utroška sredstava za podršku poljoprivredi i preduzetništvu u 2022. godini u ukupnom iznosu od 40.000 KM.

, , , , | , ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za dodjelu sredstava namijenjenih razvoju preduzetništva u 2022. godini - Opština Čelinac
Donator:Budžet Opštine Čelinac
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Poljoprivredna gazdinstva
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Zanatstvo, Obrazovanje, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Razvoj preduzetništva Opštine Čelinac
Sufinansiranje:Nije navedeno.
Partnerstvo:Nije navedeno.
Minimalni iznos granta:od 2.000 KM do 5.000 KM
Maksimalni iznos granta:40.000 KM
Početak prijave:03.08.2022.
Krajnji rok za prijavu:02.09.2022.
Period implementacije:Korisniku će biti isplaćena odobrena sredstva u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Prihvaljivi aplikanti:

 • Pravo na sredstva iz člana 1. stav 2. ovog javnog poziva ima fizičko lice (samostalni preduzetnik) koje je pokrenulo djelatnost u periodu od 01.07.2021. do 30.06.2022. godine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).
 • Podnosilac zahtjeva mora imati pretežnu djelatnost iz područja prerađivačke industrije, zanatske djelatnosti i djelatnosti računarskog programiranja, savjetovanja i pripadajućih djelatnosti.
 • Podnosicu zahtjeva djelatnost koju obavlja mora biti osnovno zanimanje.
 • Podnosilac zahtjeva mora imati prebivalište na teritoriji opštine Čelinac.
 • Podnosilac zahtjeva ne smije biti korisnik podsticajnih sredstava po osnovu javnih poziva koje je raspisivao Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Iznos bespovratnih sredstava po korisniku može iznositi do 5.000 KM, a za korisnike koji su u tekućoj godini dobili sredstva po osnovu Memoranduma o
saradnji Fondacije Mozaik i opštine Čelinac iznos bespovratnih sredstava može iznositi do 2.000 KM.

Korisnik je obavezan da u roku od 6 (šest) mjeseci od isplate sredstava dostavi načelniku opštine izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava.

Podnosilac zahtjeva uz prijavu prilaže sljedeća dokumenta:

 • Kopija Rješenja o registraciji;
 • Kopija lične karte;
 • Dokaz o broju zaposlenih radnika (kopija prijave u Poreskoj upravi Republike Srpske – kopija Obrasca PD 3100);
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama – (izdaje Poreska uprava Republike Srpske);
 • Potvrda od JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da nije korisnik podsticajnih sredstava po osnovu javnih poziva koje je raspisivao Zavod;
 • Biznis plan;
 • Kopije računa za nabavljena sredstva poslovanja i/ili predračun za sredstva koja se namjeravaju nabaviti;
 • Ovjerenu izjavu da će navedenu djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci sa sjedištem na teritoriji opštine Čelinac od dana potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava;
 • Kopiju Ugovora o vođenju i otvaranju transakcionog računa sa bankom ili potvrda o transakcionom računu izdata od strane banke.

Zadržava se pravo da se pored navedenih dokumenata naknadno zatraže dodatna dokumenta i dokazi relevantni za odlučivanje o podnesenoj prijavi.

Raspisivanjem ovog javnog poziva na zvaničnoj internet stranici opštine Čelinac objaviće se i sljedeći dokumenti:

 • Pravilnik o uslovima i kriterijumima dodjele sredstava namijenjenih razvoju preduzetništva u 2022. godini
 • Prijavni obrazac,
 • Obrazac biznis plana,
 • Obrazac izjave,
 • Obrazac izvještaja o utrošku dodijeljenih sredstava i
 • Ostala dokumenta.

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545