Стални јавни конкурс за додјелу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије

Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске расписује Стални јавни конкурс за 2022. годину, чији је предмет додјела средстава Фонда ради улагања у реализацију програма пројеката из сљедећих области:

 • Заштита животне средине,
 • Енергетска ефикасност  и
 • Обновљиви извори енергије.

Средства Фонда се додјељују корисницима средстава ради суфинансирања програма и пројеката на основу члана 24. став 5. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 117/11, 63/14 и 90/60), за појединачне Пројекте до износа мањег од 5.000,00 КМ.

Средства Фонда ће се исплаћивати за оправдане трошкове улагања настале након дана потписивања Уговора о додјели средстава (о суфинансирању пројекта) путем овог јавног конкурса.

Подносиоци пријава могу добити средства Фонд само ако:

 • Имају сједиште/пребивалиште у Републици Српској,
 • Улажу властита средства у програме и пројекте у области заштите животне средине, енергетске ефикасноси и обновљивих извора енергије,
 • Прихвате услове заједничког учешћа у суфинансирању програма и пројеката за које се одобравају средства Фонда прописане општим актима Фонда,
 • Поднесу захтјев за кориштење средстава Фонда у складу са актима Фонда,
 • Склопе уговор са Фондом о заједничком улагању у програме и пројекте за које се одобравају средства Фонда и
 • Испуњавају и друге услове утврђене овим јавним конкурсом и општим актима Фонда;

Потенцијални корисници средстава овог јавног конкурса дужни су да:

 • Попуне пријавни образац–Захтјев за суфинансирање,
 • Доставе Рјешење о регистрацији код надлежног суда/органа (овјерена фотокопија),
 • Доставе Изјаву о некоришћеним средствима буџетских и других извора финансирања, (уредно попуњен, овјерен печатом и потписом о стране одговорног лица),
 • Доставе Изјаву о финансијском учешћу на пројекту, најмање од 30% за јединице локалне самоуправе, општине и градове, привредна друштва, јавне установе,
  предузетнике, односно 20% за удружење грађана, фондације, друге непрофитне организације, у односу на укупну вриједност пројекта, којима ће корисник или други заинтересовани субјект учествовати у суфинансирању реализације дијела пројекта којим се аплицира на овај јавни конкурс (уредно попуњен, овјерен печатом и потписан од стране одговорног лица);

, , , , , , , , | , , ,
 
 
Назив пројекта:Стални јавни конкурс за додјељивање средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, за 2022. годину
Донатор:Влада Републике Српске
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Јединице локалне самоуправе
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Туризам, Занатство, Образовање, Риболов, Саобраћај, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Заштита животне средине и повећање енергетске ефикасности
Суфинансирање:Обавезно
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:5.000 КМ
Почетак пријаве:01.01.2022.
Крајњи рок за пријаву:31.12.2022.
Период имплементације:
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Пријаве се подносе обавезно у електронској и штампаној верзији, лично или путем поште на адресу:

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

Краља Алфонса XIII, број 21

78 000 Бања Лука

Непотпуне пријаве, као и пријаве које се не односе на предмет овог јавног конкурса, неће се разматрати.

Све додатне информације могу се добити на телефон 051/231–340 или е-поштом на info@ekofondrs.org, те у сједишту Фонда.

Комисија за оцјену захтјева за суфинансирање пројеката, коју именује директор Фонда врши оцјену пристиглих пријава у складу са Правилником о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/14 и 65/18).

Основни критеријуми за избор пројеката чију ће реализацију Фонд суфинансирати су:

 • Припремљеност програма и пројеката, односно спремност за почетак активности,
 • Степен повољног утицаја на животну средину и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште,
 • Квалитет понуђеног техничко–технолошког рјешења,
 • Угроженост животне средине,
 • Финансијска способност, као и техничка и кадровска способност корисника средстава,
 • Видљивост и мјерљивост резултата пројекта.

Фонд ће са носиоцем одабраног пројекта сачинити посебан уговор о правима и обавезама, а којим ће се утврдити:

 • Износ одобрених средстава,
 • Услови и начин коришћења одобрених средстава,
 • Временски рок за реализацију Пројекта,
 • Начин праћења и контроле намјенског трошења одобрених средстава и
 • Остала права и обавезе

 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545