Јавни позив за иновативне привредне субјекте

Привредни субјекти из БиХ и Шведске са иновативним пословним идејама, производима или услугама које могу довести до смањења незапослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ, имају прилику добити бесповратна средства из „Challange“ фонда у оквиру првог позива за пријаву апликација који је отворен од 12.10.2022. године.

Пројект „Challenge to Change 3.0“ је трогодишњи пројект укупне вриједности 3 милиона евра, који финансира Шведска.

Пројект имплементира Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА у партнерству са Агенцијом за развој предузећа ЕДА. Партнер у пројекту је и Регион Остерготланд, Источна Шведска. За потенцијалне апликанте на располагању је буџет чији је индикативни износ око 480 000,00 евра, а рок за достављање апликација је сриједа 23. новембар 2022. године до 16 сати.

, , , , | , ,
 
 
Назив пројекта:Challenge to Change 3.0 - Позив за иновативне привредне субјекте
Донатор:Краљевина Шведска
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Задруге
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Занатство, Риболов, IT
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Смањење незапослености, повећање конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ
Суфинансирање:Минимално захтјевано суфинансирање износи 50% укупне вриједности предложеног пројекта
Партнерство:Могуће је аплицирати и у конзорцијуму са другим партнерима
Минимални износ гранта:Не наводи се
Максимални износ гранта:Од 10.000 евра до 30.000 евра
Почетак пријаве:12.10.2022.
Крајњи рок за пријаву:23.11.2022.
Период имплементације:Од 3 до 12 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Предност у финансирању даје се привредним субјектима са властитим иновацијама у односу на набавку готовог иновативног рјешења производа или набављене технологије, које ће допринијети развоју новог производа, услуге или процеса на тржишту, те имати ширу друштвену корист.

Да би били прихватљиви, апликанти морају кумулативно испуњивати сљедеће услове:

 • имати статус привредног субјекта,
 • бити регистровани у Босни и Херцеговини или Шведској,
 • обављати регистровану дјелатност најмање 6 мјесеци до дана објаве јавног позива,
 • бити профитно оријентисани,
 • осигурати предвиђено суфинансирање (минимално 50% од укупне вриједности пројекта) и
 • бити директно одговорни за припрему и провођење пројектних активности (са партнерима, уколико их има).

Путем овог позива, за финансирање нису прихваљива: (1) велика предузећа, (2) јавна предузећа, и (3) привредни субјекти који долазе из сљедећих категорија који не испуњавају услове који су у складу са праксом ЕУ: војна/намјенска индустрија; производња, трговина или дистрибуција алкохолних пића или духанских производа; и приређивање игара на срећу (дјелатности коцкања, коцкарница, кладионица и сл.).

Сљедеће категорије трошкова нису прихватљиве за финансирање:

 • царине,
 • режијски трошкови у производном процесу (вода, струја, гријање, интернет или слично),
 • куповина возила, лаптопа, компјутера, мобилних телефона (наведени трошкови се могу узети у обзир за финансирање само ако су од кључне важности за провођење пројекта),
 • дугови и трошкови сервисирања дуга (камата),
 • резервисања за губитке или потенцијалне будуће обавезе,
 • трошкови које пријављује корисник и који су финансирани од стране другог пројекта или програма,
 • куповина земљишта или зграда,
 • трошкови курсних/валутних разлика,
 • трошкови банкарских гаранција или било којих других гаранција,
 • кредити трећим лицима,
 • казне, финансијске накнаде и трошкови правних спорова или парница,
 • трошкови лизинга,
 • плаћање путем компензације и цесије,
 • трошкови производње производа или услуге из сектора који не испуњавају услове који су у складу са праксом ЕУ (производња алкохола, духана, приређивање игара на срећу и војна/намјенска индустрија) и
 • трошкови који су настали прије потписивања уговора о гранту.

Могућност пријављивања на јавни позив проводи се искључиво путем онлине аплицирања на електронски систем за аплицирање и евалуацију (еМСАЕ) који се налази на веб страници http: www.c2c.ba , гдје је доступан и водич за апликанте, који је саставни дио апликативног пакета.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545