Програм савјетодавне и финансијске подршке развоју пословања на подручју општине Прњавор

Агенција за развој предузећа – Еда, Бања Лука, испред Локалног партнерства за запошљавање Прњавор, а у оквиру пројекта Одрживо партнерство за запошљавање, расписила је Јавни позив за учешће у програму савјетодавне и финансијске подршке развоју пословања.

Пројектне активности се проводе на подручју општине Прњавор.

Укупан расположиви износ финансијских средстава по овом јавном позиву је 30.000 КМ (до 6.000 КМ за пет покренутих властитих послова).

Средства су неповратна уз услов да се у цјелости користе за покретање и развој регистрованог посла. 

Право учешћа на овом јавном позиву имају незапослене пунољетне особе које желе регистровати властити посао на подручју општине Прњавор.

Сви кандидати приликом пријаве на јавни позив морају испунити сљедеће опште услове:
1. Да имају навршених 18 година старости,
2. Да су незапослене особе регистроване на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске/Биро за запошљавање Прњавор.

Предност при одабиру корисника савјетодавне и финансијске подршке, у складу са дефинисаним критеријумима, имају:
1. Незапослене жене,
2. Незапослени и неактивни млади до 30 година,
3. Незапослене особе са инвалидитетом.

Од заинтересованих кандидата се очекује:
1. Виско ниво мотивисаности са покретање властитог посла,
2. Спремност за улагање властитих средстава за покретање посла,
3. Образовање/вјештине у области/дјелатности у којој се покреће властити посао,
4. Способност аналитичког размишљања, дефинисања и презентација пословне идеје/плана.

, , , , , , , , |
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за учешће у програму савјетодавне и финансијске подршке развоју пословања
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузетници
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Туризам, Занатство, Образовање, Риболов, Саобраћај, IT
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Олакшати покретање властитог посла заинтересованим особама са подручја општине Прњавор кроз савјетодавну и финансијску подршку
Суфинансирање:
Партнерство:
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:6.000 КМ
Почетак пријаве:04.10.2022.
Крајњи рок за пријаву:25.10.2022.
Период имплементације:15 мјесеци
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Подршка за изабране кандидате ће бити обезбијеђена у два циклуса. 

Први циклус – Покрени свој посао
У оквиру првог циклуса биће пружена савјетодавна и стручна подршка за највише 30 изабраних полазника кроз судјеловање у првом циклусу обуке. У овом циклусу обуке очекује да полазници стекну неопходна знања и вјештине за разраду пословне идеје, односно израду пословног плана. Обука ће бити организована у трајању од три дана, а биће проведена према методологији Међународне организације рада.
У зависности од врсте пословних идеја, обука ће бити организована и проведена у областима пословног планирања, разраде пословне идеје, маркетинга, управљања људским ресурсима, комерцијалних послова пословних расхода/прихода, основа финансија и финансијског извјештавања, прибављања капитала, дораде пословног плана и др.
Све обуке у овом циклусу су бесплатне за полазнике. Полазници ће имати прилику да, на крају овог циклуса, презентују своју пословну идеју пред комисијом, а пет полазника чије пословне идеје буду оцијењене најбољим, добиће финансијску подршку, као и додатну савјетодвну подршку за покретање властитог посла.

Други циклус – Унаприједи свој посао
За други циклус обуке биће одабрано максимално пет полазника чији пословни планови буду изабрани за даљу савјетодавну и финансијску подршку.
Подршка за полазнике у овом циклусу обуке се састоји од:
1. Савјетодавне подршке по програму Унаприједи свој посао. Подршка у овом дијелу се састоји од бесплатне обуке која ће бити организована у трајању од три дана, а биће проведена према методологији Међународне организације рада,
2. Бесповратне финансијске помоћи (грант) у износу до 6.000,00 КМ за суфинансирање трошкова покретања сопственог посла за максимално пет полазника који су покренули властити посао, односно извршили регистрацију пословног субјекта,
3. Менторске подршке за пет полазника који су покренули властити посао, односно извршили регистрацију пословног субјекта. Ова подршка ће бити пружена с циљем осигурања дугорочног развоја најбољих пословних планова и умањења ризика стагнације у пословању, односно потенцијалног затварања посла. Менторску подршку пружају експерти из одговарајућих области, као и тренери за проведбу програма обуке Покрени свој посао и Унаприједи свој посао.

Пријаве заинтересованих кандидата се подносе на пријавном обрасцу  заједно са пратећом документацијом, у свему у складу са Првилником за пријаву на Јавни позив за учешће у програму савјетодавне и финансијске подршке развоју пословања.

Пријаве се достављају на један од сљедећих начина:
1. Електронским путем, достављањем скенираног Пријавног образаца и скениране пратеће документације на адресу: eda@edabl.org
2. Препорученом пошиљком, на адресу. „Агенција за развој предузећа – Еда“, Ђуре Јакшића 11, 78000 Бања Лука, са сљедећом назнаком на коверти „Пријава на учешће у програму савјетодавне и финансијске подршке“.

Рок за достављање пријава по овом јавном позиву је 25.10.2022. године, 15 часова.

Додатне информације по овом јавном позиву могу се добити у Агенцији за развој предузећа – Еда, Бања Лука, по достављању упита на сљедећу адресу: : eda@edabl.org


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545