Javni poziv za inovativne privredne subjekte

Privredni subjekti iz BiH i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju priliku dobiti bespovratna sredstva iz „Challange“ fonda u okviru prvog poziva za prijavu aplikacija koji je otvoren od 12.10.2022. godine.

Projekt „Challenge to Change 3.0“ je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona evra, koji finansira Švedska.

Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska. Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 480 000,00 evra, a rok za dostavljanje aplikacija je srijeda 23. novembar 2022. godine do 16 sati.

, , , , | , ,
 
 
Naziv projekta:Challenge to Change 3.0 - Poziv za inovativne privredne subjekte
Donator:Kraljevina Švedska
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Zadruge
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Zanatstvo, Ribolov, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Smanjenje nezaposlenosti, povećanje konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH
Sufinansiranje:Minimalno zahtjevano sufinansiranje iznosi 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta
Partnerstvo:Moguće je aplicirati i u konzorcijumu sa drugim partnerima
Minimalni iznos granta:Ne navodi se
Maksimalni iznos granta:Od 10.000 evra do 30.000 evra
Početak prijave:12.10.2022.
Krajnji rok za prijavu:23.11.2022.
Period implementacije:Od 3 do 12 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Prednost u finansiranju daje se privrednim subjektima sa vlastitim inovacijama u odnosu na nabavku gotovog inovativnog rješenja proizvoda ili nabavljene tehnologije, koje će doprinijeti razvoju novog proizvoda, usluge ili procesa na tržištu, te imati širu društvenu korist.

Da bi bili prihvatljivi, aplikanti moraju kumulativno ispunjivati sljedeće uslove:

 • imati status privrednog subjekta,
 • biti registrovani u Bosni i Hercegovini ili Švedskoj,
 • obavljati registrovanu djelatnost najmanje 6 mjeseci do dana objave javnog poziva,
 • biti profitno orijentisani,
 • osigurati predviđeno sufinansiranje (minimalno 50% od ukupne vrijednosti projekta) i
 • biti direktno odgovorni za pripremu i provođenje projektnih aktivnosti (sa partnerima, ukoliko ih ima).

Putem ovog poziva, za finansiranje nisu prihvaljiva: (1) velika preduzeća, (2) javna preduzeća, i (3) privredni subjekti koji dolaze iz sljedećih kategorija koji ne ispunjavaju uslove koji su u skladu sa praksom EU: vojna/namjenska industrija; proizvodnja, trgovina ili distribucija alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda; i priređivanje igara na sreću (djelatnosti kockanja, kockarnica, kladionica i sl.).

Sljedeće kategorije troškova nisu prihvatljive za finansiranje:

 • carine,
 • režijski troškovi u proizvodnom procesu (voda, struja, grijanje, internet ili slično),
 • kupovina vozila, laptopa, kompjutera, mobilnih telefona (navedeni troškovi se mogu uzeti u obzir za finansiranje samo ako su od ključne važnosti za provođenje projekta),
 • dugovi i troškovi servisiranja duga (kamata),
 • rezervisanja za gubitke ili potencijalne buduće obaveze,
 • troškovi koje prijavljuje korisnik i koji su finansirani od strane drugog projekta ili programa,
 • kupovina zemljišta ili zgrada,
 • troškovi kursnih/valutnih razlika,
 • troškovi bankarskih garancija ili bilo kojih drugih garancija,
 • krediti trećim licima,
 • kazne, finansijske naknade i troškovi pravnih sporova ili parnica,
 • troškovi lizinga,
 • plaćanje putem kompenzacije i cesije,
 • troškovi proizvodnje proizvoda ili usluge iz sektora koji ne ispunjavaju uslove koji su u skladu sa praksom EU (proizvodnja alkohola, duhana, priređivanje igara na sreću i vojna/namjenska industrija) i
 • troškovi koji su nastali prije potpisivanja ugovora o grantu.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na veb stranici http: www.c2c.ba , gdje je dostupan i vodič za aplikante, koji je sastavni dio aplikativnog paketa.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545