Јавни позив за пријаву привредних субјеката за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“

Развојна агенција Републике Српске расписује Јавни позив за пријаву привредних субјеката за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“.

Укупан износ средстава за реализацију ове фазе Пројекта је 20.000,00 КМ.

У пројекту могу учествовати пословни субјекти који испуњавају сљедеће услове: 

 • да су привредна друштва у приватном власништву, регистрована у складу са домаћим прописима, 
 • да имају сједиште пословања у Републици Српској, 
 • да послују у једном од наведених привредних сектора: 1. производња прехрамбених производа и пића  2. производња текстила, предива и тканина 3.  производња одјеће, дорада и бојење крзна 4. производња коже и предмета од коже и обуће 5. прерада и производња од дрвета и плута 6. производња намјештаја и сличних производа 7. производња хемикалија и хемијских производа 8. производња производа од гуме и пластике 9. производња металних производа 10. производња осталих машина и уређаја 10. производња канцеларијских и рачунарских машина 11. производња других електричних машина и апарата 12. производња радио, ТВ и комуникацијске опреме, 13. производња медицинских, прецизних и оптичких инструмената 14. производња моторних возила и приколица 15. рециклажа 16. производне услуге, и
 • да имају до 250 запослених. 

Консултанти могу да буду само они привредни субјекти (са статусом правног лица) који испуњавају сљедеће услове: 

 • да имају сједиште пословања у Републици Српској, и 
 • да консултант/консултантска фирма  има одређене квалификације и релевантно искуство у реализацији  најмање два иста или слична задатка/пројекта.

Један консултант може бити изабран да обавља консултантску услугу за само један пословни субјект. 

Једна консултантска фирма може бити изабрана да обавља консултантску услугу за само један привредни субјект. 

Привредни субјекти који су од стране Агенције у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“ добили финансијску подршку у претходно објављеним Јавним позивима за суфинансирање консултантских услуга не могу учествовати у овом Јавном позиву. 

|
 
 
Назив пројекта:Суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда Индустрија
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Унапређење тржишта консултантских услуга у Републици Српској путем одговарајуће обуке и консултације, те унапређење одрживости новооснованих и повећање конкурентности постојећих малих и средњих предузећа
Суфинансирање:Минимално 50% укупне цијене консултантске услуге
Партнерство:Да
Минимални износ гранта:-
Максимални износ гранта:3.000 КМ (без ПДВ-а)
Почетак пријаве:24.11.2022.
Крајњи рок за пријаву:08.12.2022.
Период имплементације:12 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Кроз пројекат могу бити обезбијеђене консултантске услуге у различитим областима, односно те услуге могу да се односе на различите видове интервенција и побољшања перформански пословног субјекта. Те услуге могу да се односе на:

 • прилагођавање законодавству, политикама и стандардима иностраног тржишта,
 • пружање услуга у вези са трансфером технологије и иновацијама, 
 • савјетодавне услуге на основу којих би се предузећима олакшао приступ страним тржиштима и новим пословним приликама, 
 • подршка код заштите права интелектуалног власништва и помоћ приликом његовог кориштења на интернационалном нивоу, 
 • унапређење одговорности предузећа према животној средини (нпр. енергетска ефикасност, усклађивање са стандардимна Европске уније када је у питању заштита животне средине, итд.),
 • унапређење управљања и организације предузећа како би били што конкурентнији на међународном тржишту, и 
 • приступ финансијама малих и средњих предузећа.

Поред наведених услуга, пословним субјектима кроз овај пројекат могу бити обезбијеђене и друге консултантске услуге, колико се докаже  да исте могу допринијети повећању конкуренрнсти, расту и развоју тих пословних субјеката.

Кључни експерти који ће бити ангажовани на реализацији пројекта, морају испуњавати сљедеће услове у погледу квалификација и искуства:

 • висока стручна спрема, 
 • најмање пет година релевантног искуства у области, и 
 • релевантно искуство у реализацији најмање два иста или слична пројекта. 

Упутство за пријаву на Јавни позив, образац и друге информације и неопходна документација доступни су на званичној интернет страници Развојне агенције Републике Српске.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545