Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“

Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 20.000,00 KM.

U projektu mogu učestvovati poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove: 

 • da su privredna društva u privatnom vlasništvu, registrovana u skladu sa domaćim propisima, 
 • da imaju sjedište poslovanja u Republici Srpskoj, 
 • da posluju u jednom od navedenih privrednih sektora: 1. proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića  2. proizvodnja tekstila, prediva i tkanina 3.  proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna 4. proizvodnja kože i predmeta od kože i obuće 5. prerada i proizvodnja od drveta i pluta 6. proizvodnja namještaja i sličnih proizvoda 7. proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 8. proizvodnja proizvoda od gume i plastike 9. proizvodnja metalnih proizvoda 10. proizvodnja ostalih mašina i uređaja 10. proizvodnja kancelarijskih i računarskih mašina 11. proizvodnja drugih električnih mašina i aparata 12. proizvodnja radio, TV i komunikacijske opreme, 13. proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata 14. proizvodnja motornih vozila i prikolica 15. reciklaža 16. proizvodne usluge, i
 • da imaju do 250 zaposlenih. 

Konsultanti mogu da budu samo oni privredni subjekti (sa statusom pravnog lica) koji ispunjavaju sljedeće uslove: 

 • da imaju sjedište poslovanja u Republici Srpskoj, i 
 • da konsultant/konsultantska firma  ima određene kvalifikacije i relevantno iskustvo u realizaciji  najmanje dva ista ili slična zadatka/projekta.

Jedan konsultant može biti izabran da obavlja konsultantsku uslugu za samo jedan poslovni subjekt. 

Jedna konsultantska firma može biti izabrana da obavlja konsultantsku uslugu za samo jedan privredni subjekt. 

Privredni subjekti koji su od strane Agencije u okviru projekta „Mreža konsultanata“ dobili finansijsku podršku u prethodno objavljenim Javnim pozivima za sufinansiranje konsultantskih usluga ne mogu učestvovati u ovom Javnom pozivu. 

|
 
 
Naziv projekta:Sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“
Donator:Evropska unija
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća
Područje djelatnosti:Privreda Industrija
Vrsta podrške:Finansijska sredstva, Tehnička podrška
Namjena podrške:Unapređenje tržišta konsultantskih usluga u Republici Srpskoj putem odgovarajuće obuke i konsultacije, te unapređenje održivosti novoosnovanih i povećanje konkurentnosti postojećih malih i srednjih preduzeća
Sufinansiranje:Minimalno 50% ukupne cijene konsultantske usluge
Partnerstvo:Da
Minimalni iznos granta:-
Maksimalni iznos granta:3.000 KM (bez PDV-a)
Početak prijave:24.11.2022.
Krajnji rok za prijavu:08.12.2022.
Period implementacije:12 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Kroz projekat mogu biti obezbijeđene konsultantske usluge u različitim oblastima, odnosno te usluge mogu da se odnose na različite vidove intervencija i poboljšanja performanski poslovnog subjekta. Te usluge mogu da se odnose na:

 • prilagođavanje zakonodavstvu, politikama i standardima inostranog tržišta,
 • pružanje usluga u vezi sa transferom tehnologije i inovacijama, 
 • savjetodavne usluge na osnovu kojih bi se preduzećima olakšao pristup stranim tržištima i novim poslovnim prilikama, 
 • podrška kod zaštite prava intelektualnog vlasništva i pomoć prilikom njegovog korištenja na internacionalnom nivou, 
 • unapređenje odgovornosti preduzeća prema životnoj sredini (npr. energetska efikasnost, usklađivanje sa standardimna Evropske unije kada je u pitanju zaštita životne sredine, itd.),
 • unapređenje upravljanja i organizacije preduzeća kako bi bili što konkurentniji na međunarodnom tržištu, i 
 • pristup finansijama malih i srednjih preduzeća.

Pored navedenih usluga, poslovnim subjektima kroz ovaj projekat mogu biti obezbijeđene i druge konsultantske usluge, koliko se dokaže  da iste mogu doprinijeti povećanju konkurenrnsti, rastu i razvoju tih poslovnih subjekata.

Ključni eksperti koji će biti angažovani na realizaciji projekta, moraju ispunjavati sljedeće uslove u pogledu kvalifikacija i iskustva:

 • visoka stručna sprema, 
 • najmanje pet godina relevantnog iskustva u oblasti, i 
 • relevantno iskustvo u realizaciji najmanje dva ista ili slična projekta. 

Uputstvo za prijavu na Javni poziv, obrazac i druge informacije i neophodna dokumentacija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Razvojne agencije Republike Srpske.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545