Трећи циклус подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи

ЕU4AGRI обавјештава све заинтересоване да је отворен трећи циклус за пријаве на Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи.

Кроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пословне субјекте у пољопривредно-прехрамбеном сектору да уведу одређене стандарде у своје пословање или изврше  цертификацију својих производа, услуга и производних процеса.

За подршку увођењу стандарда и цертификацију у пољопривредно-прехрамбену производњу прихватљиви су сви пројекти који се искључиво односе на увођење стандарда и цертификацију за процесе и/или производе који су намијењени људској исхрани.

На овај јавни позив могу се пријавити:

• микро, мала и средња предузећа  (са мање од 250 запослених и прометом до 50 милиона КМ) и која се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану,
• предузетници и задруге које баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану, и
• удружења која окупљају искључиво произвођаче/прерађиваче пољопривредних производа за људску исхрану.

Код прераде пољопривредних производа прихватљиви су подносиоци пријаве чија преовлађујућа дјелатност по стандардној класификацији дјелатности припада у Подручје Ц („Прерађивачка индустрија“), Област: 10 („Производња прехрамбених производа“), гране: од 10.01 до 10.08, те из Области 11 (Производња пића), гране 11.02, 11.05 и 11.07 (изузев производње минералне воде и других флашираних вода).

За разлику од претходних јавних позива за увођење стандарда и цертификацију у пољопривредно-прехрамбеној производњи,  у овом јавном позиву удружења су прихватљив подносилац пријаве само у случају ако се пројектни приједлог односи на увођење ознаке географског поријекла и то:

 • Заштићена ознака поријекла (ЗОП),
 • Заштићена ознака географског поријекла (ЗОГП) и 
 • Гарантовано традиционални специјалитет (ГТС). 

Укупна расположива средства за подршку увођења стандарда/система контроле квалитете и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи (за све циклусе/јавне позиве) износе до 1.000.000 КМ.

Уколико се по овом позиву заприми већи број квалитетних пријава које превазилазе расположива средства, Пројекат задржава право да повећа износ расположивих средства. Пројекат задржава право да не додијели сва расположива средства у случају да квалитет пројектних приједлога не испуни очекивања и дефинисане критерије.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив.

Подносиоци пријава могу бити корисници Пројеката само једном кроз исту мјеру.

, | , ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Задруге Удружења
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Jачање пољопривредно-прехрамбене индустрије, унапређење квалитете, хигијене, сљедивости и сигурности хране, повећања конкурентности и олакшавање приступа тржиштима
Суфинансирање:30% укупне вриједности прихватљивих трошкова пројекта
Партнерство:Није потребно
Минимални износ гранта:5.000 КМ
Максимални износ гранта:50.000 КМ
Почетак пријаве:07.12.2022.
Крајњи рок за пријаву:30.12.2022.
Период имплементације:12 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Подносилац пријаве може поднијети пријаву за цертификацију властитих процеса/производа, али такође може поднијети пријаву која се односи на групну цертификацију (чланови задруге, кооперанти).

Подносилац пријаве може добити финансијску подршку за имплементацију увођења највише 2 стандарда и/или цертификата са листе која слиједи или поновну цертификацију истих:

 • HACCP
 • ISO 2200
 • FSSC 22000,
 • Халал,
 • Kошер,
 • IFS,
 • GMP,
 • BRC,
 • Oрганска производња,
 • GlobalGAP, GRASP
 • SQF
 • Заштићена ознака поријекла (ЗОП),
 • Заштићена ознака географског поријекла (ЗОГП),
 • Гарантовано традиционални специјалитет (ГТС),
 • Остали међународни стандарди значајни за прехрамбену индустрију или примарну пољопривредну производњу (стандарди који се односе на квалитет, сигурност производа, а специфични су за одређена тржишта као и стандарди који осигуравају продају производа који су произведени на фер начин уз поштовање малих произвођача),
 • Систем управљање заштитом здравља и сигурности на радном мјесту (ISO стандарди),
 • Систем управљања животном околином (ISO стандарди),
 • Систем управљања квалитетом (ISO стандарди), и
 • Систем управљања енергијом/енергетска учинковитост (ISO стандарди).

Под поновном цертификацијом се подразумијева цертификација у случају када је иницијални цертификат истекао најкасније 31.12.2021. године и није обновљен (није урађена рецертификација) услијед негативних ефеката пандемије COVID-19 на пословање подносиоца пријаве.

Кроз овај јавни позив није прихватљиво финансирање рецертификације актуелних цертификата/стандарда.

Процес увођења стандарада мора резултирати са издавањем цертификата од стране акредитоване цертификацијске куће.

Пријаве се могу поднијети путем online платформе https://javnipoziv.undp.ba.

Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или e-mail) се неће узети у разматрање.

Све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве, доступне су у Смјерницама за подносиоце пријава.

Пратећа документација за пријаву на јавни позив доступна је за преузимање ОВДЈЕ.

Додатна питања у вези овог позива се могу поставити путем online платформе javnipoziv.undp.ba у периоду од 07.12 до 23.12.2022. године до 15.00 часова.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545